20.06.2012
Karel Horník

Číslo 1013, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Záměr - změna místní úprava provozu v rámci akce "Oprava komunikace - Cihlářská"

Příloha:

návrh, situační plán