20.06.2012
Karel Horník

Číslo 1015, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Rozhodnutí - povolení vodního díla "Mníšek - rozšíření kanalizace a vodovodu v lokalitě Za Humny" - obec Mníšek v zastoupení Ing. Pavel Odehnal

Příloha:

Dokument