21.06.2012
Karel Horník

Číslo 1023, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - Transformovna Liberec Pavlovice - změna rozšíření TR1 - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument