21.06.2012
Karel Horník

Číslo 1024, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Usnesení - prodloužení lhůty k doplnění žádosti o územní rozhodnutí - T-Mobile Czech Republic a.s.

Příloha:

Dokument