21.06.2012
Karel Horník

Číslo 1027, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Záměr umístění dopravní značky ul. Jeřmanická

Příloha:

značka, snímek