25.06.2012
Karel Horník

Číslo 1039, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Optické kabely - BH2C-L-LIJST-LINAR-OK" - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha:

Dokument