25.06.2012
Karel Horník

Číslo 1041, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Předvolání k podání vysvětlení - Pavel Svoboda

Příloha:

Dokument