26.06.2012
Karel Horník

Číslo 1046, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Podzemní vedení sítě elektronických komunikací" - Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Příloha: