17.07.2012
neschváleno

Číslo 1185, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Vyrozumění - doplnění podkladů "Obnova vodního toku Jeřice v ř.km 0,00 - 3,45 - Povodí Labe, státní podnik v zastoupení Valbek, spol. s r.o.

Dokument