19.11.2012
neschváleno

Číslo 1923, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - "Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu a rodinný dům, přípojky vody a kanalizace, domovní rozvody - elektro, vody, splaškové a dešťové kanalizace, tepelné čerpadlo, zpevněné plochy, oplocení" Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov - Michal Palaš

Dokument