16.05.2012
Karel Horník

Číslo 820, Statutární město Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení - o zahájení řízení o změně č. 14A územního plánu obce Šimonovice

Příloha:

Dokument