23.05.2012
Karel Horník

Číslo 852, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Rozhodnutí - "Inženýrské sítě a komunikace pro 3 RD - vodovod, splašková a děšťová kanalizace, ČOV" - Miloslav Porš, Iveta Poršová v zastoupení : Ing. Josef Kopal

Příloha:

Dokument