23.05.2012
Karel Horník

Číslo 855, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - "RODINNÝ DVOJDŮM NA PARCELE P.P.Č. 17 V K.Ú. JANŮV DŮL U LIBERCE" - Pavel Kunert

Příloha:

Dokument