26.01.2015
neschváleno

Číslo 87, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Oznámení o zahájení řízení - Sdružení Jizerská v zastoup. Bc. Vl. Andres - Splašková kanalizace povolená v rámci akce "Na Skřivanech, Starý Harcov, Liberec - Infrastruktura II. etapa - dílčí část A - vodovod IV. tlakové pásmo"

Dokument