24.05.2012
Karel Horník

Číslo 872, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Umístění dopravní značky v ul. Vlnařská, Liberec 6

Příloha:

značka, snímek