25.05.2012
Karel Horník

Číslo 875, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení - zahájení řízení o územním plánu Hlavice

Příloha:

Dokument