28.05.2012
Karel Horník

Číslo 882, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - Liberec, Staré Pavlovice, Dykova - odstranění výusti LB 06 (č.st. LI 032 215) - Severočeská vodárenská společnost a.s.

Příloha:

Dokument