28.05.2012
Karel Horník

Číslo 884, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - oplocení včetně protihlukové stěny, zpevněných ploch, ČOV, vrtané studny - Václava Hrušková, Josef Vosáhlo

Příloha:

Dokument