31.05.2012
Karel Horník

Číslo 896, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - "Liberec, ul. Horská - THANO s.r.o. - zemní kabelová přípojka NN pro nové OM" - ČEZ Distribuce, a.s.

Příloha:

Dokument