Ostatní

Číslo 435, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 20.03.2019 do 29.03.2019 , Petra Seifertová

Pozvánka na 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se koná ve čtvrtek 28. března 2019 od 15:00 hodin

Dokument

 

Číslo 434, statutární město zastoupené Zoologickou zahradou Liberec, Lidové sady 425/1, příspěvkovou organizací

Vyvěšeno od 20.03.2019 do 05.04.2019 , Petra Seifertová

Záměr umístění a provoz nápojového automatu na kávu

Dokument

 

Číslo 416, Městská policie Liberec

Vyvěšeno od 19.03.2019 do 04.04.2019 , Petra Seifertová

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. j. MP-22-3/2016 ze dne 25. 2. 2016, o výkonu úkolů městské policie uzavřené mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant

Dokument

 

Číslo 411, Magistrát města Liberec

Vyvěšeno od 18.03.2019 do 27.05.2019 , Petra Seifertová

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 24. - 25. 5. 2019

Dokument

 

Číslo 398, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Vyvěšeno od 15.03.2019 do 01.04.2019 , Petra Seifertová

Opatření obecné povahy č. 2

Dokument

 

Číslo 382, statutární město Liberec

Vyvěšeno od 13.03.2019 do 29.03.2019 , Petra Seifertová

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2019 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci

Dokument

 

Číslo 342, statutární město Liberec (odbor školství a sociálních věcí)

Vyvěšeno od 05.03.2019 do 05.06.2019 , Petra Seifertová

Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec na rok 2019

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 

Číslo 341, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno od 05.03.2019 , Petra Seifertová

Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3

 

 

Číslo 317, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyvěšeno od 01.03.2019 do 31.05.2019 , Petra Seifertová

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 2019 - Fond rozvojové spolupráce - 2.1. Program Partnerská spolupráce, 2.2. Program Zahraniční pomoc

Dokument, Příloha

 

Číslo 296, Magistrát města Brna

Vyvěšeno od 27.02.2019 do 01.04.2019 , Petra Seifertová

Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. 2016/000354/HPS, jímž se v něm uvedeným poplatníkům stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 20106

Dokument

 
Strana: [1]  [2]  [3]