04.06.2012
Karel Horník

Číslo 910, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení o zveřejnění Opatření obecné povahy, kterým se vydává 52a. změna územního plánu města Liberec

Příloha:

Dokument