14.06.2012
Karel Horník

Číslo 983, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Umístění dopravní značky v ul. 1. máje - Liberec

Příloha:

značka, snímek