14.06.2012
Karel Horník

Číslo 984, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Oznámení - "Obnova vodního toku Jeřice v ř.km 0,00-3,45" - Povodí Labe, státní podnik v zast.: Valbek, spol. s r.o.

Příloha:

Dokument