18.06.2012
Karel Horník

Číslo 992, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Schválení umístění dopravní značky ul. Felberova

Příloha:

značka, snímek