18.06.2012
Karel Horník

Číslo 997, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Vrtaná studna" - Zdeňka Pavlíková

Příloha:

Dokument