Informace poskytnuté občanům

ROK 2024

1/2024 CJ MML 000111/24 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné 1.10.2023 - 31.12.2023
2/2024 CJ MML 000112/24 investiční plány města pro rok 2024
3/2024 CJ MML 004317/24 info ohledně samostatných staveb výroben elektřiny
4/2024 CJ MML 006961/24 info o dodavatelích energií
5/2024 CJ MML 007067/24 info ohledně vymáhání škody po zaměstnancích úřadu
6/2024 CJ MML 008004/24 info k č. p. 1005, Ruprechtice
7/2024 CJ MML 020135/24 info k zajišťování přípravy k obraně státu
8/2024 CJ MML 021238/24 info k vodorovnému dopravnímu značení nám. Sokolovské
9/2024 CJ MML 021640/24 vyřízeno v rámci zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
10/2024 CJ MML 026265/24 počty přestupků za 2021 - 2023 - elektrokoloběžky, elektrokola, osobní přepravníky se samovyvažovacím zařízením
11/2024 CJ MML 026227/24 info k billboardu p. č. 2218/3 v k. ú. Rochlice u Liberce
12/2024 CJ MML 026231/24 info k billboardu p. č. 1567/4 v k. ú. Rochlice u Liberce
13/2024 CJ MML 026232/24 info k billboardu p. č. 669 v k. ú. Dolní Hanychov
14/2024 CJ MML 026233/24 info k billboardu p. č. 1567/4 v k. ú. Rochlice u Liberce
15/2024 CJ MML 026234/24 info k billboardu p. č. 2492 v k. ú. Liberec
16/2024 CJ MML 026235/24 info k billboardu p. č. 2447/24, 2447/3 v k. ú. Liberec
17/2024 CJ MML 026236/24 info k billboardu p. č. 1567/4 v k. ú. Rochlice u Liberce
18/2024 CJ MML 026237/24 info k billboardu p. č. 252/1 v k. ú. Rochlice u Liberce
19/2024 CJ MML 026238/24 info k billboardu p. č. 669 v k. ú. Dolní Hanychov
20/2024 CJ MML 026239/24 info k billboardu p. č. 1544/191 v k. ú. Starý Harcov
21/2024 CJ MML 026267/24 info k billboardu p. č. 4324/1 v k. ú. Liberec
22/2024 CJ MML 028242/24 vyřízeno v rámci zákona 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
23/2024 CJ MML 033934/24 info k Radě architektů
24/2024 CJ MML 039039/24 info k billboardu p. č. 278 v k. ú. Starý Harcov
25/2024 CJ MML 045076/24 info k odstranění stavby Kateřinská 235, Stráž nad Nisou
26/2024 CJ MML 046513/24 žádost odmítnuta
27/2024 CJ MML 049489/24 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
28/2024 CJ MML 056333/24 info o technickém stavu vozidla
29/2024 CJ MML 057147/24 žádost odložena
30/2024 CJ MML 059256/24 info počty přestupků na úseku ŽÚ
31/2024 CJ MML 063659/24 info o odstranění stavby
32/2024 CJ MML  065082/24 info o pozemku p.č. 3237/1, k.ú. Liberec
33/2024 CJ MML 066855/24 info k rekonstrukci ul. Vrbová, Partyzánská
34/2024 CJ MML 070777/24 info o platech ředitelů , za 2023
35/2024 CJ MML 070778/24 počty obyvatel v ulicích viz. žádost
36/2024 CJ MML 076988/24 info ohledně využití pozemku dle ÚPML p. č. 491/2 v k. ú. Radčice u Krásné Studánky
37/2024 CJ MML 079314/24 info k z. č. 12/2020
38/2024 CJ MML 083861/24 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné 01.01.2024 do 31.3.2024
39/2024 CJ MML 086782/24 kopie Rozhodnutí po obnově řízení
40/2024 CJ MML 086781/24 info k převodu pozemku k. ú. Nové Pavlovice
41/2024 CJ MML 087276/24 info k počtu květináčů před radnicí
42/2024 CJ MML 089613/24 info ke stavbě p. p. č. 802/67 k. ú. Jeřmanice
43/2024 CJ MML 095506/24 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
44/2024 CJ MML 097966/24 info k Sněžná č.p. 153, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec
45/2024 CJ MML 110331/24 strategické dokumenty v oblasti klimatu a sociálních služeb
46/2024 CJ MML 114455/24 počet obyvatel ul. Wichterleho a Puškinova
47/2024 CJ MML 134879/24 kopie dokladů ke stavbě brány a schodiště
48/2024 CJ MML 141970/24 plánovací smlouvy 2010-2024, příloha
49/2024 CJ MML 155554/24 kopie dokumentu k přestupku
50/2024 CJ MML 155890/24 počet přestupků ohledně pyrotechniky
51/2024 CJ MML 161004/24 povolení k pozemku parc.č.1231/2, k. ú. Liberec
52/2024 CJ MML 161005/24 odstranění dopravního značení v dolní části ulice Slezská par.č. 811
54/2024 CJ MML 165431/24 náklady na kancelář KAM
55/2024 CJ MML 169549/24 info o trase autobusové dopravy ulicí Vrchlického
56/2024 CJ MML 178325/24 žádost odmítnuta
58/2024 CJ MML 189876/24 info k radaru Dubice
59/2024 CJ MML 201014/24 žádost odmítnuta
61/2024 CJ MML 210991/24 info k radaru Dubice
62/2024 CJ MML 225287/24 info k radaru Dubice
63/2024 CJ MML 229122/24 počty přestupků OSPOD
64/2024 CJ MML 232098/24 žádost odmítnuta
66/2024 CJ MML 233924/24 kopie rozhodnutí
67/2024 CJ MML 239351/24 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
68/2024 CJ MML 241104/24 smlouvy, vyjádření k p.  p. č. 1425/21, k.ú. Rochlice u Liberce
69/2024 CJ MML 239372/24 info k MŠ Lesmír, se sídlem Horova 973/6
70/2024 CJ MML 244455/24 počty rozhodnutí o odmítnutí z. č. 106/99 Sb.

 

ROK 2023

1/2023 CJ MML 002957/23 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné 1.10.2021 - 31.12.2022
2/2023 CJ MML 003981/23 investiční plány Vašeho města pro rok 2023
3/2023 CJ MML 007200/23 žádost odložena
4/2023 CJ MML 008222/23 info k uprchlické krizi, příloha
5/2023 CJ MML 008322/23 info k platům ředitelů/ředitelek , v prosinci 2022"
6/2023 CJ MML 009187/23 počty přestupků MP
7/2023 CJ MML 013158/23 stavební povolení k RD k. ú. Horní Hanychov
8/2023 CJ MML 015299/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
9/2023 CJ MML 017991/23 info k realizaci parkoviště ul. Holubova
10/2023 CJ MML 019593/23 info k p. č. 791/27 k.ú. Liberec XXIII - Doubí
11/2023 CJ MML 020718/23 info k řízením s firmami sídlícími na adrese Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1
12/2023 CJ MML 025656/23 Info ohledně závorových parkovišť
13/2023 CJ MML 028662/23 územní rozhodnutí k vybraným developerským projektům
14/2023 CJ MML 029617/23 kopii UK/7110/239/08
15/2023 CJ MML 030089/23 info k napojení na splaškovou kanalizaci
16/2023 CJ MML 031225/23 info k územní studii "Náhorní"
17/2023 CJ MML 032633/23 povolení stavby v Liberci 23, p.č. 791/27
18/2023 CJ MML 039804/23 žádost ohledně vodního toku
19/2023 CJ MML 048414/23 kopie usnesení RM č. 201/08
20/2023 CJ MML 051075/23 žádost odmítnuta
21/2023 CJ MML 051971/23 vyhrazené stání pro imobilní osobu
22/2023 CJ MML 052567/23 předplatné Microsoft Office
23/2023 CJ MML 053864/23 žádost odmítnuta
24/2023 CJ MML 053984/23 info k p.č. 3237/1, katastrální území Liberec od 13.9.2022
25/2023 CJ MML 055234/23 zpětvzetí žádosti
26/2023 CJ MML 060720/23 seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí 2023, příloha 1, příloha 2, příloha 3
27/2023 CJ MML 061057/23 info k problematice technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dle § 17a zákona o obecní policii
28/2023 CJ MML 062260/23 info ohledně odpadového hospodářství obce
29/2023 CJ MML 062277/23 kopie stanovisek k pozemku p.č. 2899/2, k. ú. Vratislavice nad Nisou
30/2023 CJ MML 065219/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
31/2023 CJ MML 065834/23 info k fotovoltaickým elektrárnám
32/2023 CJ MML 065894/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
33/2023 CJ MML 069990/23 kopie rozhodnutí k RD na p. č. 595/1 a 635/1, k. ú. Vratislavice nad Nisou
34/2023 CJ MML 070094/23 vyhrazené stání pro imobilní osobu
35/2023 CJ MML 070568/23 vyhrazené stání pro imobilní osobu
36/2023 CJ MML 072057/23 info k energetice, dopravě, chytré demokracii, životnímu prostředí
37/2023 CJ MML 081345/23 info parkování ul. Klicperova
38/2023 CJ MML 082087/23 info k výběru peněz za parkování
39/2023 CJ MML 084615/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
40/2023 CJ MML 085172/23 kdy  bylo oznámeno vydání opatření obecné povahy – platný a účinný územní plán Města Liberec
41/2023 CJ MML 085203/23 info ohledně právních služeb směrem k ÚPML
42/2023 CJ MML 086335/23 žádost odložena
43/2023 CJ MML 087100/23 pronájem Malé výstavní síně
44/2023 CJ MML 089609/23 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné od 1.1. 2023  do 31.3.2023
45/2023 CJ MML 093000/23 dotaz k CJ MML 002758/23 - vyřešeno osobní návštěvou
46/2023 CJ MML 094928/23 info k p. p.č. 60/3, k.ú. Liberec
47/2023 CJ MML 102301/23 info k podpoře sportu 2018 - 2023
48/2023 CJ MML 103580/23 info k přestupkům provozovatelů vozidel
49/2023 CJ MML 103413/23 info k výběrovému řízení na pozici ředitelky - ředitele Divadla F. X. Šaldy
50/2023 CJ MML 104901/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
51/2023 CJ MML 114343/23 žádost odmítnuta
52/2023 CJ MML 116551/23 závazné stanovisko UP/7110/238151/22
53/2023 CJ MML 124861/23 info k p. č. 187, k. ú. Ostašov
54/2023 CJ MML 127691/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
55/2023 CJ MML 128158/23 k CJ MML 245953/22 - žádost o vyřízení
56/2023 CJ MML 128646/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
57/2023 CJ MML 135652/23 info ohledně VŘ na rekonstrukci bazénu
58/2023 CJ MML 138218/23 info ohledně přestupků - pyrotechnika
59/2023 CJ MML 141051/23 info ochrana oznamovatelů
61/2023 CJ MML 143396/23 info ohledně právních služeb směrem k ÚPML
62/2023 CJ MML 143963/23 informace týkající se veřejné zeleně, náhradních výsadeb a obecně závazných vyhlášek
63/2023 CJ MML 144473/23 rozsudky soudů
64/2023 CJ MML 144478/23 rozsudek soudu
65/2023 CJ MML 144586/23 info ke stavebnímu řízení v Divadle F. X. Šaldy
66/2023 CJ MML 144600/23 info ke hřišti ul. Sametová
67/2023 CJ MML 146881/23 info k počtu osob na adrese Zámecký Vrch 1405
68/2023 CJ MML 153608/23 dotaz k billboardu na pozemku 1567/3 k.ú. Rochlice u Liberce
69/2023 CJ MML 155073/23 info k podnětu
70/2023 CJ MML 157156/23 info ke studii proveditelnosti na obnovu lanovky na Ještěd
71/2023 CJ MML 159732/23 stavba na p. p. č. 1429/285, k.ú. Rochlice u Liberce, č. p. 843, přílohy
72/2023 CJ MML 159666/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
73/2023 CJ MML 160194/23 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné 1.4.2023 - 30.6.2023
74/2023 CJ MML 161248/23 objekt Deponie, p.č. 802/14, k.ú. Jeřmanice (658588)
76/2023 CJ MML 166596/23 anonymizovaná kopie ze spisu
77/2023 CJ MML 163313/23 info k dokumentaci
78/2023 CJ MML 166205/23 info k SUSD/7120/155073/23-Há
79/2023 CJ MML 174509/23 info k řízení na OD
80/2023 CJ MML 175975/23 info k nemovitosti Liberec I č. p. 1048
81/2023 CJ MML 176889/23 info k p. č. 55/1
82/2023 CJ MML 178065/23 info v souvislostech Změny č. 1 Územního plánu Bílý Kostel nad Nisou
83/2023 CJ MML 179643/23 doplňující info k žádosti č. 79/23
84/2023 CJ MML 180722/23 info ohledně městských společností
85/2023 CJ MML 180772/23 info ohledně data podání
86/2023 CJ MML 182046/23 info k příspěvku města na vstupenku žáka do divadla
87/2023 CJ MML 183057/23 žádost odmítnuta
89/2023 CJ MML 185592/23 info ohledně žádostí o informace
90/2023 CJ MML 186661/23 info k OpenDatům
91/2023 CJ MML 187414/23 info k Bazén Liberec s.r .o.
92/2023 CJ MML 188582/23 kopie smluv s euroAWK
93/2023 CJ MML 188985/23 kopie rozhodnutí o umístění stavby „Hala pro výrobu a skladování“
94/2023 CJ MML 189094/23 info k billboardu p. p. č. 3596/10 k.ú. Liberec
95/2023 CJ MML 189928/23 údaje o správních řízeních v letech 2018 až 2023
96/2023 CJ MML 189929/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
97/2023 CJ MML 196610/23 stavby v jednotl. bytových jednotkách v ul. Masarykova 451/10
98/2023 CJ MML 198074/23 info ke stavbě billboardu p. p. č. 4113/3 k.ú. Liberec
99/2023 CJ MML 203478/23 info ke změně v území
100/2023 CJ MML 204580/23 info ke stavbě billboardu p. p. č. 825/1 k.ú. Liberec a p. p. č. 256/2 k. ú. Machnín
101/2023 CJ MML 205563/23 info k k územnímu plánu týkající se území mezi komunikací I/13 rybníkem Kačák a kruhovým objezdem u Mníšku
102/2023 CJ MML 207844/23 info ke stavbě billboardu p. p. č. 581/1 k.ú. Liberec
103/2023 CJ MML 209890/23 info k p.č. 3237/1, katastrální území Liberec od 9.3.2023
104/2023 CJ MML 214169/23

info o platech vybraných pozic zaměstnanců za období 1.9.2022 – 31.8.2023. Částečná Informace v anonymizované podobě byla poskytnuta sdělením ze dne 24. 11. 2023. V části žádosti byla žádost rozhodnutím č. j CJ MML 214169/23  ze dne 10. 10. 2023 odmítnuta. Rozhodnutí KÚLK.

105/2023 CJ MML 219117/23 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné od 1.7. 2023  do 30.9.2023
106/2023 CJ MML 221502/23 info ohledně čestného občanství K. Henleina
107/2023 CJ MML 223765/23 žádost odložena
108/2023 CJ MML 226052/23 info ke stavbě ul. U Lesíčka
109/2023 CJ MML 226147/23 info ohledně právních služeb směrem k ÚPML - UP, PR
110/2023 CJ MML 228315/23 kopie územních rozhodnutí
111/2023 CJ MML 230704/23 počty územních rozhodnutí, atd. 1.1.2023 do 30.6.2023
112/2023 CJ MML 231822/23 info ohledně přesouvání koeficientu ÚPML
113/2023 CJ MML 232559/23 info k odstranění stavby
114/2023 CJ MML 237809/23 kategorie pozemní komunikace či pozemních komunikací na pozemcích parc. č. 2218/3, 1567/4 k. ú. Rochlice u Liberce
115/2023 CJ MML 240246/23 nahlédnutí do spisu p. č. 152/100 a 152/112, k. ú. Horní Hanychov
116/2023 CJ MML 242423/23 info k billboardům ul. Náchodská a Dr. M. Horákové, parcelní číslo 4005/2 , k. ú. Liberec a ulice Lipová, na p. č. 1106
117/2023 CJ MML 249140/23 žádost odmítnuta
118/2023 CJ MML 253031/23 info k auditu Bazén Liberec s.r.o.
119/2023 CJ MML 254777/23 kopie rozhodnutí posledního vyvlastnění pozemků pod dopravní stavbou
120/2023 CJ MML 255241/23 info o počtu zaměstnanců, kterým je vedena exekuce srážkami ze mzdy - informace byla poskytnuta sdělením ze dne 24. 11. 2023
121/2023 CJ MML 260403/23 info ohledně služebnosti parc.č. 946 a 1258 v k.ú. Vesec u Liberce
122/2023 CJ MML 261188/23 info k reklamnímu zařízení p. č. 814/2 v k. ú. Staré Pavlovice
123/2023 CJ MML 268442/23 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
124/2023 CJ MML 273647/23 info o dopravní nehodě
125/2023 CJ MML 278105/23 procentní úspěšnost přijímacího řízení na SŠ u jednotl. ZŠ, příloha
126/2023 CJ MML 279333/23 parcely k zástavbě

 

ROK 2022

1/2022 CJ MML 000056/22 výše platů ředitelů a ředitelek , a výše odměn - rok 2021
2/2022 CJ MML 000857/22 počty územních rozhodnutí, atd. za 1.10. - 31.12.2021
3/2022 CJ MML 007810/22 info k řízení na p. č. 4551/12 k. ú. Liberec
4/2022 CJ MML 013759/22 žádost odložena
5/2022 CJ MML 018611/22 žádost odložena
6/2022 CJ MML 021442/22 info ohledně Smart City
7/2022 CJ MML 022893/22 informace o počtu žádostí
8/2022 CJ MML 023320/22 žádost odložena
9/2022 CJ MML 026682/22 kopie smlouvy mezi Bazén Liberec s.r.o. a Prádelna Koudelka a syn
10/2022 CJ MML 027389/22 informace ohledně kontroly
11/2022 CJ MML 030891/22 statistiky návštěvnosti el. verze úřední desky za rok 2021
12/2022 CJ MML 035308/22 info ohledně přestupku
13/2022 CJ MML 035397/22 smlouvy mezi SML a Ještědská sportovní s.r.o.
14/2022 CJ MML 037024/22 žádost odmítnuta
15/2022 CJ MML 037412/22 kopie dokumentu
16/2022 CJ MML 037975/22 FC Slovan Liberec - kolik peněz bude vynaloženo za r. 2022
17/2022 CJ MML 038657/22 žádost odložena
18/2022 CJ MML 039567/22 dotazy ohledně radarů
19/2022 CJ MML 042271/22 dotazy týkající se včasnosti inkasa místních daní
20/2022 CJ MML 043901/22 důvodové zprávy, které jsou citovány v čl. 4. odst. 1 smlouvy o převodu vlastnického práva mezi SML a BD ZÚ ALFA
21/2022 CJ MML 044701/22 info ohledně neziskových a příspěvkových organizací pracující v sociálním a zdravotním odvětví, příloha
22/2022 CJ MML 044865/22 žádost odmítnuta
23/2022 CJ MML 046586/22 info odboru ZP k lokalitám v UPML ohledně modráska
24/2022 CJ MML 047354/22 texty zadávacích dokumentací vč. příloh, realizovaných na základě výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra
25/2022 CJ MML 049301/22 žádost odmítnuta
26/2022 CJ MML 048587/22 kopie územních rozhodnutí vybraných developerských projektů
27/2022 CJ MML 052211/22 žádost odložena
28/2022 CJ MML 053337/22 řízení k pozemkům p. č. 57 nebo 141, v k.ú. Kryštofovo Údolí
29/2022 CJ MML 054024/22 řízení k pozemkům p. č. 750, v k.ú. Světlá p. Ještědem
30/2022 CJ MML 054044/22 analýza ke smlouvě se společností REKOLA Bikesharing s. r. o., přílohy
31/2022 CJ MML 055154/22 žádost odložena
32/2022 CJ MML059220/22 info ohledně Městského stadionu
33/2022 CJ MML 064810/22 žádost odmítnuta
34/2022 CJ MML 068855/22 žádost odložena
35/2022 CJ MML 070431/22 žádost odložena
36/2022 CJ MML 072715/22 info ohledně Městského stadionu
37/2022 CJ MML 075934/22 kopie rozhodnutí Azyl Pivní bar
38/2022 CJ MML 076472/22 info ke stavebnímu povolení k reklamnímu zařízení
39/2022 CJ MML 076633/22 žádost odmítnuta
40/2022 CJ MML 078663/22 počty územních rozhodnutí, atd. za 1.1.2022 - 31.3.2022
41/2022 CJ MML 079098/22 seznam podnikatelských subjektů přihlášených k vázané živnosti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti jógy
42/2022 CJ MML 082399/22 počty služebních psů a jejich využití ve spolupráci s PČR
43/2022 CJ MML 094102/22 info k 5ks billboardů č. 6173/52 v katastrálním území Liberec
44/2022 CJ MML 096260/22 výdaje města v souvislosti s provozem jednotlivých příspěvkových organizací a akciových společností jejichž zřizovatelem je město za rok 2021 a 2022
45/2022 CJ MML 103433/22 zpětvzetí žádosti
46/2022 CJ MML 111291/22 info ohledně správce drobného vodního toku
47/2022 CJ MML 116396/22 konec funkčních období ředitelek/ů ZŠ a MŠ
48/2022 CJ MML 121641/22 územní rozhodnutí pro parcely č. 393, 391/2, 391/3, 391/5, 391/7, 391/8, 391/9, 391/10, 391/11 k. ú. Pilínkov
49/2022 CJ MML 125744/22 info k pozemku p.č. 567 a 568/3 k. ú. Nové Pavlovice podán návrh na zahájení řízení o povolení stavby či zda je k tomu pozemku ohlášena stavba
50/2022 CJ MML 125746/22 info k dopravní značce Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu v ulici Česká tvrz
51/2022 CJ MML 128714/22 Kolik výzev k úhradě částky ve smyslu ust. § 125h odst. 1 ZoSP Magistrát rozeslal za rok 2021 v maximální možné výši?
52/2022 CJ MML 130687/22 info o výsledku průzkumu k vodoprávní kontrole
53/2022 CJ MML 131269/22 info k pozemku p.č. 3687/1 k. ú. Liberec
54/2022 CJ MML 132333/22 info k přestavbě ul. 1. máje
55/2022 CJ MML 133558/22 info k billboardům na p. č. 393 v k. ú. Doubí u Liberce
56/2022 CJ MML 133557/22 info k billboardům na p. č. 1106 v katastrálním území Liberec
57/2022 CJ MML 133556/22 info k billboardům na p. č. 851 v katastrálním území Rochlice u Liberce
58/2022 CJ MML 140164/22 info k pozemku p.č. 567 a 568/3 k. ú. Nové Pavlovice podán návrh na zahájení řízení o povolení stavby či zda je k tomu pozemku ohlášena stavba
59/2022 CJ MML 144691/22 info ke stavebnímu řízení na p. č. 1674 k. ú. Vesec
60/2022 CJ MML 147552/22 info k pozemku p. č. 973/13 v katastrálním území Stráž nad Nisou
61/2022 CJ MML 152391/22 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné od 01.04.2022 do 30.06.2022
62/2022 CJ MML 153916/22 info k projektové dokumentaci ke stavbě ulice Slovenská v Liberci
63/2022 CJ MML 154924/22 info ke stavbám v k.ú. Vratislavice n. N. p. p. č. 2427, 1672/2, 2537/4
64/2022 CJ MML 157103/22 info myslivecké a rybářské stráže
65/2022 CJ MML 159778/22 info týkající se předpisu komunikace s veřejností
66/2022 CJ MML 160401/22 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
67/2022 CJ MML 160389/22 informace o plánovaném parkovišti v ulici Holubova
68/2022 CJ MML 161125/22 info k dopravní značce ul. Hrazená
69/2022 CJ MML 161858/22 info k přestupku proti občanskému soužití
70/2022 CJ MML 163357/22 info k projektové dokumentaci ke stavbě ul. Slovenská v Liberci
71/2022 CJ MML 163390/22 žádost odmítnuta
72/2022 CJ MML 164772/22 info k výměně oken Masarykova 740/42, příloha
73/2022 CJ MML 165374/22 žádost odmítnuta
74/2022 CJ MML 165117/22 počty billboardů
75/2022 CJ MML 165871/22 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
76/2022 CJ MML 165814/22 žádost odložena
77/2022 CJ MML 166154/22 info k výpisu z evidence obyvatel
78/2022 CJ MML 170745/22 info o počtu exekucí spadajících pod Milostivé léto
79/2022 CJ MML 174983/22 ředitel TSML a zakázky PK Advisory
80/2022 CJ MML 178849/22 přestupky a rozhodnutí o soc. práv. ochr. dětí od roku 2015
81/2022 CJ MML 182708/22 informace, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika
82/2022 CJ MML 185214/22 info ohledně pozemku p.č.3237/1, k. ú. Liberec
83/2022 CJ MML 172929/22 info ohledně čerpání dovolené odboru AM
84/2022 CJ MML 188517/22 kopie ke stavebnímu řízení
85/2022 CJ MML 192400/22 žádost odložena
86/2022 CJ MML 198955/22 komunikace města , odkup MVV Energie CZ
87/2022 CJ MML 194955/22 info k užívání staveb č.p. 125 a p. č. 936, k.ú. Ruprechtice
88/2022 CJ MML 200552/22 žádost odložena
89/2022 CJ MML 207017/22 informace týkající se reklamních zařízení na parcele č. 4124, k. ú. Liberec
90/2022 CJ MML 207018/22 informace týkající se reklamních zařízení na parcele č. 4113/3, k. ú. Liberec
91/2022 CJ MML 207019/22 informace týkající se reklamních zařízení na parcele č. 2492, k. ú. Liberec
92/2022 CJ MML 207020/22 informace týkající se reklamních zařízení na parcele č. 4163, k. ú. Liberec
93/2022 CJ MML 207021/22 informace týkající se reklamních zařízení na parcele č. 4151, k. ú. Liberec
94/2022 CJ MML 207022/22 informace týkající se reklamních zařízení na parcele č. 4149/1, k. ú. Liberec
95/2022 CJ MML 209967/22 územní rozhodnutí, stav. povolení a jiné 1.7.2022 - 30.9.2022
96/2022 CJ MML 213850/22 počet souhlasných stanovisek k umístění reklamního zařízení v roce 2021
97/2022 CJ MML 216642/22 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
98/2022 CJ MML 220265/22 info ohledně díry na chodníku
99/2022 CJ MML 220267/22 žádost odložena
100/2022 CJ MML 221161/22 info k územnímu plánu
101/2022 CJ MML 223806/22 info ke Skiareálu Ještěd
102/2022 CJ MML 229669/22 info k veřejně přístupným účelovým komunikacím
103/2022 CJ MML 232211/22 info ohledně smluv na právní služby za roky 2018 až 2021
104/2022 CJ MML 234873/22 info k rozhodnutí stavebního úřadu
106/2022 CJ MML 237813/22 info ke komunikaci Habrová
107/2022 CJ MML 240232/22 info k řízení s PERENA
108/2022 CJ MML 241182/22 zpracování územní studie ÚS9 – Vesec – ul. Na Úbočí, Radostná
109/2022 CJ MML 241613/22 žádost odmítnuta
110/2022 CJ MML 242097/22 info ke stížnostem
111/2022 CJ MML 241172/22 info k terminálu MHD
112/2022 CJ MML 244488/22 kopie vyvlastňovacích řízení
113/2022 CJ MML 244564/22 info k GDPR pověřenci
114/2022 CJ MML 244675/22 rozhodnutí MML z 1.8.2022, SUSD/7120/1653744/22-Ká
115/2022 CJ MML 245739/22 info ohledně stavebního řízení k okolí ulic Talínská, Strakonická a okolí
116/2022 CJ MML 246285/22 rozhodnutí MML z 1.8.2022, SUSD/7120/1653744/22-Ká
117/2022 CJ MML 246551/22 info ke stavebnímu řízení na parc. č. 1605/36 v k. ú. Starý Harcov
118/2022 CJ MML 249904/22 info k reklamnímu zařízení na p. č. 581/1, k. ú. Liberec
119/2022 CJ MML 249905/22 info k reklamnímu zařízení na p. č. č. 1567/4, k. ú. Rochlice
120/2022 CJ MML 249906/22 info k reklamnímu zařízení na p. č. č. 2218/3, k. ú. Rochlice
121/2022 CJ MML 249907/22 info k reklamnímu zařízení na p. č. č. 104/1, k. ú. Růžodol
122/2022 CJ MML 249908/22 info k reklamnímu zařízení na p. č. č. 1323/5, k. ú. Růžodol
123/2022 CJ MML 249909/22 info k p. č. 791/27 ul. Kavkazská, k. ú. Doubí
124/2022 CJ MML 250563/22 info ke správcovství vodoteče Pavlovického potoka k. ú. Nové Pavlovice
125/2022 CJ MML 254477/22 info k dělení pozemků
126/2022 CJ MML 258385/22 info ke kácení stromů ul. Břetislavova

 

ROK 2021

1/2021 CJ MML 005521/21 počty územních rozhodnutí, atd. za rok 2020                                                                                                  
2/2021 CJ MML 005529/21 počty stížností na stavbu RD - Vratislavice n. N.
3/2021 CJ MML 005841/21 zpětvzetí žádosti
4/2021 CJ MML 006228/21 ulice Strakonická - dopravní značky, příloha
5/2021 CJ MML 006739/21 žádost odložena
6/2021 CJ MML 006966/21 info ohledně vlastnictví kanalizace, příloha
7/2021 CJ MML 012026/21/01 info k pěší zóně v Moskevské ul.
8/2021 CJ MML 014937/21 info k faktuře a objednávce k právním službám, příloha
9/2021 CJ MML 017025/21 počty stížností na stavbu RD - Vratislavice n. N.
10/2021 CJ MML 017023/21 kopie územ. rozh. a staveb. povol. ul. Pod Skalkou a Zimní
11/2021 CJ MML 017027/21 počet přestupků, kdy pachatel uvedl nepravdu o okolnosti
12/2021 CJ MML 019184/21 kopie oznámení o přestupku
13/2021 CJ MML 019990/21 platy a odměny ředitelů/lek ZŠ 
14/2021 CJ MML 020521/21 počet souhlasů, nesouhlasů ohledně připojení komunikace ul. V Cihelně, výběrové řízení s Jelinek – Trading spol. s r.o. a NAODPAD s r. o. a výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro povolení seče
15/2021 CJ MML 022532/21 info k pozemním komunikacím Puškinova, Heyrovského, Červeného a Rampasova - příloha 1, příloha 2, příloha 3
16/2021 CJ MML 022599/21 počet obyvatel jednotlivých městských čtvrtí
17/2021 CJ MML 027410/21 statistika přestupků souvisejících s porušováním nařízení vlády ohledně Koronaviru
18/2021 CJ MML 027633/21 kopie stavebního povolení ul. Východní 1559 - 1554, příloha
19/2021 CJ MML 027632/21 odpovězeno viz č. 18/2021
20/2021 CJ MML 027631/21 odpovězeno viz č. 18/2021
21/2021 CJ MML 027630/21 odpovězeno viz č. 18/2021
22/2021 CJ MML 027629/21 odpovězeno viz č. 18/2021
23/2021 CJ MML 027628/21 odpovězeno viz č. 18/2021
24/2021 CJ MML 028783/21 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
25/2021 CJ MML 032385/21 žádost o informaci ohledně MML/ZPOP/Jok/041223/19, SZ029910/19/2 ze dne 25. 2. 2019
26/2021 CJ MML 032070/21 info ohledně veřejných zakázek
27/2021 CJ MML 032767/21 info ohledně počtu podnětů Vratislavice nad Nisou, parcely č. 2480/1, 2480/7, 2480/8
28/2021 CJ MML 035318/21 info ohledně kanalizační stoky k. ú. Křižany
29/2021 CJ MML 040312/21 kopie rozhodnutí o uznání honitby Kamenný
30/2021 CJ MML 042131/21 info zda byl případ uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence
31/2021 CJ MML 042848/21 kopie smlouvy mezi SML a ČEZ Distribuce, a.s.
32/2021 CJ MML 047021/21 žádost odmítnuta
33/2021 CJ MML 047612/21 žádost nahlédnutí do spisu
34/2021 CJ MML 051663/21 efektivnost, hospodárnost, účelnost - fin. kontrola, příloha
35/2021 CJ MML 052485/21 kolik město vyplatilo společnosti PortaSys. s.r.o. a p. M. Vereščákovi
36/2021 CJ MML 055975/21 žádost odmítnuta
37/2021 CJ MML 058732/21 seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí 2021-2022, přílohy
38/2021 CJ MML 060276/21 zápis z kontroly stavebního úřadu
39/2021 CJ MML 062535/21 foto Pěší zóna ul. Felberova
40/2021 CJ MML 074258/21 počty územních rozhodnutí, atd. za 1 - 3/21
41/2021 CJ MML 074891/21 žádost odmítnuta
42/2021 CJ MML 075761/21 kopie rozhodnutí
43/2021 CJ MML 076963/21 žádost odmítnuta
44/2021 CJ MML 077110/21 info k pozemku p.č. 2168, k. ú. Starý Harcov, přílohy
45/2021 CJ MML 077698/21 kopie rozhodnutí
46/2021 CJ MML 079701/21 info k soudnímu sporu
47/2021 CJ MML 079717/21 5 x rozhodnutí o pokutě ze SU a z SP
48/2021 CJ MML 080450/21 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
49/2021 CJ MML 085490/21 kopie podnětu k p. č. 490/31, 490/102, 490/108 k. ú. Doubí, prostředky v rozpočtu města na náhrady způsobené změnou ÚP
50/2021 CJ MML 088731/21 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
51/2021 CJ MML 093981/21 info ohledně billboardu Na Rybníčku
52/2021 CJ MML 094155/21 příloha č. 1 Spisového řádu - Spisový a skartační plán
53/2021 CJ MML 094918/21 příloha č. 7 Spisového řádu - Jednotný způsob psaní údajů
54/2021 CJ MML 097335/21 info ohledně billboardu ul. Jablonecká - odpověď 1, odpověď 2
55/2021 CJ MML 099874/21 info ohledně projektové dokumentace
56/2021 CJ MML 099875/21 kopie katastrální mapy se zákresem
57/2021 CJ MML 102050/21 Lesopark "Horka", činnosti na p.p.č. 606, 609/1 a 612/1, od roku 2008
58/2021 CJ MML 102162/21 info ohledně ceny nájmu billboardů
59/2021 CJ MML 102718/21 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
60/2021 CJ MML 104979/21 info ohledně připojení Krematoria na metropolitní optickou síť
61/2021 CJ MML 106614/21 info ohledně externích advokátních služeb 2020 - 21 pro oblast školství
62/2021 CJ MML 120972/21 územní rozhodnutí k.ú. Dlouhý Most, parcela 1002/4
63/2021 CJ MML 123546/21 info ohledně vztahů s PCR a Tchaj-wanu
64/2021 CJ MML 124265/21 žádost odmítnuta
65/2021 CJ MML 124932/21 žádost odložena - neuhrazeny náklady
66/2021 CJ MML 129560/21 objasnění důvodů využití údajů v registru obyvatel
67/2021 CJ MML 130054/21 info ke kontrolám "Lesopark Horka"
68/2021 CJ MML 133612/21 info k pozemku p.č. 583/3, k. ú. Starý Harcov
69/2021 CJ MML 115919/21 info k počtu přestupků z 2018-21 u vozidel SML
70/2021 CJ MML 131761/21 žádost odmítnuta
71/2021 CJ MML 138875/21 počty loveckých lístků vydaných cizincům od 2016 2020
72/2021 CJ MML 139329/21 info ohledně p. p. č. 901/1 k. ú. Modlibohov
73/2021 CJ MML 141256/21 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
74/2021 CJ MML 143612/21 info ohledně knihy jízd
75/2021 CJ MML 143629/21 zadání územní studie krajiny, příloha
76/2021 CJ MML 144785/21 počty územních rozhodnutí, atd. od 1.4. do 30.6.2021
77/2021 CJ MML 146002/21 žádost odložena
78/2021 CJ MML 148566/21 žádost odmítnuta
79/2021 CJ MML 149080/21 žádost odmítnuta
80/2021 CJ MML 149316/21 info k vrtané studni na pozemku 512/4 KÚ Dolní Suchá u Chotyně
81/2021 CJ MML 150132/21 info k veřejné zakázce "Zavádění ICT ve veřejné správě"
82/2021 CJ MML 153552/21 info ohledně řízení se společností xxxxx
83/2021 CJ MML 153870/21 info ohledně archivace knih jízd
84/2021 CJ MML 161832/21 info ohledně povolení studny p. p. č. 783/6, k. ú. Krásná Studánka
85/2021 CJ MML 165077/21 opatření obecné povahy - ul. Dubový vrch, příloha 1, příloha 2
86/2021 CJ MML 167803/21 Masarykova ul. čp. 542, čp. 459
87/2021 CJ MML 171641/21 počty pracovních úvazků
88/2021 CJ MML 172582/21 myslivecké statistiky, příloha 1
89/2021 CJ MML 173529/21 počty honiteb v rámci ORP
90/2021 CJ MML 174425/21 žádost odmítnuta
91/2021 CJ MML 178807/21 odstraňování vraků a odstavených vozidel z pohledu přenesené působnosti
92/2021 CJ MML 180682/21 stanoviska ÚP k p. č. 152/110 a 152/111, 152/34 k. ú. Horní Hanychov, příloha
93/2021 CJ MML 181205/21 žádost odmítnuta
94/2021 CJ MML 181885/21 žádost odmítnuta
95/2021 CJ MML 185892/21 info ohledně příjmů z nájemného, příloha 1, příloha 2
96/2021 CJ MML 187611/21 info ohledně sociálního fondu
97/2021 CJ MML 188417/21 stejná žádost jako 96/2021
98/2021 CJ MML 192238/21 žádost odmítnuta
99/2021 CJ MML 192927/21 info ohledně vysoutěžených energií
100/2021 CJ MML 193752/21 mapa honiteb Hrádek nad Nisou
101/2021 CJ MML 194508/21 info ohledně vodních zdrojů k. ú. Jeřmanice
102/2021 CJ MML 201900/21 info ohledně honitby Hrádek n. N. a Sedlo
103/2021 CJ MML 203211/21 info k plánované výstavbě 4. etapy RD v lokalitě Starých Pavlovic a Stráže nad Nisou, příloha 1, příloha 2
104/2021 CJ MML 203708/21 žádost odmítnuta
105/2021 CJ MML 204370/21 počty územních rozhodnutí, atd. od 1.7. do 30.9.2021
106/2021 CJ MML 204406/21 info zda na pozemcích p.č. 206/9, 206/3, 204/14, 162/5, 206/2, 196/5, 196/1, 62/2, 162/1 a 204/2k. ú. Dolní Hanychov probíhá stavební řízení
107/2021 CJ MML 210559/21 seznam oceněných čestných občanů Liberce od r. 1918, příloha 1, příloha 2
108/2021 CJ MML 211543/21/01 info ohledně vozovky ul. Hlávkovarekonstrukce Vrchlického 785/8
109/2021 CJ MML 211812/21 info týkajících se parcel. č. 770/1, 770/11, 770/12 a 771/1 k. ú. Ruprechtice
110/2021 CJ MML 212047/21 info ohledně pozemku p. č. 3237/1, k. ú. Liberec
111/2021 CJ MML 215659/21 zpětvzetí žádosti
112/2021 CJ MML 224191/21 anonymizované usnesení OS v Liberci ze dne 23. července 2015 (č.j. 27 C 82/2012-658)
113/2021 CJ MML 224647/21 dotaz ohledně počtu zaměstnanců v jednotlivých třidách
114/2021 CJ MML 225319/21/01 info ohledně kvalifikačních předpokladů úřednic OSPOD
115/2021 CJ MML 230577/21 info ohledně směny ZOO, Botanická s Libereckým krajem
116/2021 CJ MML 234711/21 info ohledně tajemníka magistrátu
117/2021 CJ MML 237442/21 info k semaforu na Letné
118/2021 CJ MML 239866/21 info ke stavebnímu rozhodnutí komunikace mezi ulicí Erbenovou a Březnickou
119/2021 CJ MML 240609/21 dotace poskytnuté Centru Babylon
120/2021 CJ MML 240662/21 užívání komunikace - přílohy
121/2021 CJ MML 245604/21 počty přijatých žáků ZŠ Ještědská, ZŠ Ostašov, ZŠ Švermova
122/2021 CJ MML 246282/21 info k žádosti o zřízení služebnosti inž. sítě v ul. Kladenská, k.ú. Liberec, p.p.č. 5875
123/2021 CJ MML 252007/21 počty tříd a žáků ZŠ Ještědská, ZŠ Ostašov, ZŠ Švermova
124/2021 CJ MML 252008/21 zda bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování k záměru na stavbu rodinného domu umístěného na pozemku s parc. č. 386/10 v k.ú. Janův Důl u Liberce
125/2021 CJ MML 252544/21 info ohledně podnětu
126/2021 CJ MML 254446/21 počet stížností na znečišťování ovzduší kouřem z komínů 2019 - 21
127/2021 CJ MML 256124/21 technický dozor stavebníka KNL, dotaz bázen, dotaz Uran
128/2021 CJ MML 256745/21 závazné stanovisko - hala pro výrobu a skladování na p.p.č. 542/1 k.ú.
Jeřmanice
129/2021 CJ MML 257383/21 investiční plány SML pro rok 2022
130/2021 CJ MML 259863/21 lhůty pro závazné stanovisko územního a stavebního řízení
131/2021 CJ MML 260844/21 analýza počtu cestujících noční spoje
132/2021 CJ MML 259930/21 žádost odmítnuta
133/2021 CJ MML 262146/21 závazné stanovisko - hala pro výrobu a skladování na p.p.č. 542/1 k.ú. Jeřmanice
134-136/2021 CJ MML 262632/21 info ohledně nákupu softwaru - smlouvy, veřejné zakázky, uchovávání dat, kybernetická bezpečnost
137/2021 CJ MML 262461/21 kopie smluv 1.1.2019 - 30.11.2021 za právní služby, za administraci veřejných zakázek, seznam předpokládáných veřejných zakázek pro 2022
139/2021 CJ MML 265289/21 žádost odmítnuta
140/2021 CJ MML 266298/21 info o stavebním povolení k p. č. 762/2 v k.ú. Staré Pavlovice
141/2021 CJ MML 267101/21 soupis všech zaevidovaných stížností na osobu žadatele v kanceláři tajemníka

 

 

 

                                                      ROK 2020

1/2020 CJ MML 000727/20 info ohledně hydrogeologických vrtů k. ú. Horní Hanychov
2/2020 CJ MML 002259/20 výpisy stavebních povolení v roce 2018 a 2019
3/2020 CJ MML 007647/20 info o parkovacích automatech, počty přestupků, počty zců zabývajích se přestupky za parkování
4/2020 CJ MML 009025/20 žádost odmítnuta
5/2020 CJ MML 009922/20 výpisy stavebních povolení
6/2020 CJ MML 009924/20 žádost odmítnuta
7/2020 CJ MML 010930/20 anonymizované platy ředitelů ZŠ za rok 2018, 2019 - přílohy
8/2020 CJ MML 011063/20 dotazník finančních investic města
9/2020 CJ MML 012967/20 info o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích na území města Liberec
10/2020 CJ MML 013461/20 plnění smlouvy o přidělení prostředků z MFRB č. 6/08/0181, přílohy
11/2020 CJ MML 014373/20 žádost odmítnuta
12/2020 CJ MML 014375/20 výpisy územně analytických podkladů k p. č. 369-372, k. ú. Doubí u Liberce
15/2020 CJ MML 021171/20 žádost odmítnuta
16/2020 CJ MML 012880/20 vyhotovení kopií dokumentů
17/2020 CJ MML 025004/20 žádost odmítnuta
18/2020 CJ MML 027689/20 kopie všech žádostí územně plánovacích informací ohledně pozemnku č. 1890/1 v k. ú. Liberec - Staré Město
19/2020 CJ MML 030055/20 investiční plány města, stavební projekty a rekonstrukce
20/2020 CJ MML 030939/20 řešení vypouštění odpadních vod z domu Šrámkova 4
21/2020 CJ MML 030939/20 info o stavebním řízení na p.č. 134/1-2, 135, 136, 144/4
22/2020 CJ MML 032797/20 kolik bylo přestupků za parkování 2018, 2019 a počet odtažených vozidel
23/2020 CJ MML 034012/20 smlouvy mezi SML a bytovým družstvem Zelené Údolí
24/2020 CJ MML 033804/20 poplatky za psy posledních pět let, dotazy ohledně útulku
26/2020 CJ MML 039238/20 počty oznámených shromáždění 2019
27/2020 CJ MML 040946/20 oprava silnice p.č. 5874
28/2020 CJ MML 043097/20 dotazy ohledně mediace v činnosti OSPOD
29/2020 CJ MML 044979/20 info k žádostem o dotace ze strukturálních fondů 
30/2020 CJ MML 045569/20 neuhrazeny náklady - žádost odložena
31/2020 CJ MML 045605/20 info ohledně rekonstrukce nádraží Horní Růžodol
32/2020 CJ MML 046065/20 info ke schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla
33/2020 CJ MML 054546/20 info o využití služebního psa pro obecní policii
34/2020 CJ MML 058180/20 veškerá správní rozhodnutí vydaných podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která se týkají staveb typu farma na plochách vymezených ÚPM Liberce jako plochy zemědělské výroby
35/2020 CJ MML 058758/20 studny na sousedních pozemcích
37/2020 CJ MML 064613/20 info ohledně výhybek u autobusových zastávek
38/2020 CJ MML 065552/20 info z územ. rozhodnutí atd. od 1.1.2020 identifikaci žadatele, stavbu, lokalitu, atd.
39/2020 CJ MML 069513/20 info o kácení stromu v ul. Alšova
41/2020 CJ MML 072341/20 info ohledně MHD
42/2020 CJ MML 073086/20 info na využití soudního znalce Ing. Herkommerové 2017-2019
43/2020 CJ MML 073949/20 vyjádření a námitky účastníků řízení, územní rozhodnutí a vyjádření ZP
44/2020 CJ MML 075267/20 různá pravom. rozhodnutí a stav. povolení 26 RD Tyršův vrch
45/2020 CJ MML 079980/20 info ohledně postihů úředníků při nedodržování termínů
46/2020 CJ MML 080201/20 kopie ze spisu
47/2020 CJ MML 085269/20 počet radarů měření rychlosti
48/2020 CJ MML 087176/20 závazné stanovisko k pozemku č. 152/23 Horní Hanychov
49/2020 CJ MML 090940/20 podklady ohledně MML081249/20/2690/OD/Ht.
50/2020 CJ MML 090950/20 seznam všech autoškol Liberce
51/2020 CJ MML 091008/20 dotaz na pozemek žadatele (p. č. 567 v k.ú. Dolní Hanychov)
52/2020 CJ MML 092763/20 kopie dokumentů ze stavebního úřadu
53/2020 CJ MML 093545/20 seznamy žadatelů o dotace z města za 2019
54/2020 CJ MML 096354/20 smlouvy SML a další informace dle žádosti
55/2020 CJ MML 098299/20 územní studie bývalý statek Krásná Studánka, prašnost komunikace
57/2020 CJ MML 104910/20 analýza hospodaření - SFM Liberec
59/2020 CJ MML 108183/20 náklady na externí právní služby v souvislosti s kauzou "Interma Byty a SBD A+G Stadion"
60/2020 CJ MML 108908/20 poskytnutí usnesení rady města č. 190/2000
61/2020 CJ MML 109434/20 vyplnění dotazníku pojistné události
62/2020 CJ MML 112240/20 info na mysliveckou stráž
63/2020 CJ MML 122997/20 informace ke stavbě Fehrer Bohemia Newtonova 479, 463 12 Liberec
64/2020 CJ MML 125999/20 územní rozhodnutí a stavební povolení k.ú. Vratislavice, Východní č.p. 1741, parcely 2555/1 a 2558/2
65/2020 CJ MML 127326/20 účetní cena podílu města v družstvu
66/2020 CJ MML 127240/20 náklady na veškeré právní služby od 1.1.2019 do 31.12.2019
67/2020 CJ MML 130709/20 náklady na veškeré právní služby od 1.1.2019 do 31.12.2019
68/2020 CJ MML 132551/20 náklady na energie, náklady na telekomunikační služby - 2019
69/2020 CJ MML 133399/20 info k p. č. 1219/2, k. ú. Ruprechtice - územní rozhodnutí, povolení stavby, záměr
70/2020 CJ MML 133967/20 info a kopie smluv mezi SML x BD Zelené údolí
71/2020 CJ MML 139435/20 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
72/2020 CJ MML 140417/20 info z územ. rozhodnutí atd. od 1.4. do 30.6.2020 identifikaci žadatele, stavbu, lokalitu, atd.
73/2020 CJ MML 141342/20 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
74/2020 CJ MML 143411/20 dokumenty k opravě chodníku u domu v Liberci, ul. Sněhurčina č.p. 692/37, 693/40
75/2020 CJ MML 145922/20 žádost odmítnuta
76/2020 CJ MML 147049/20 ostrůvek u severního okraje chodníku ul. Šimáčkova - různé dotazy
77/2020 CJ MML 149651/20 platba, kompenzace poskytovatelům veřejné dopravy
78/2020 CJ MML 153149/20 žádost odmítnuta
79/2020 CJ MML 153567/20 info ohledně tříděného odpadu
80/2020 CJ MML 155661/20 kopie smluv k pozemkům, výzvy k neparkování vozidel
81/2020 CJ MML 161277/20 nakládání s odpady firem
83/2020 CJ MML 167269/20 žádost odmítnuta
84/2020 CJ MML 167423/20 odkanalizování pozemku U Jeslí 138/7
85/2020 CJ MML 169230/20 pravidla, podle kterých se město Liberec řídí při udělování a odebírání čestného občanství, příloha
86/2020 CJ MML 169230/20 info ohledně Plánu dopravní obslužnosti veřejnou dopravou Liberec – Jablonec nad Nisou
87/2020 CJ MML 174888/20 zpětvzetí žádosti
88/2020 CJ MML 179000/20 kopie listiny CJ MML 192887/19
89/2020 CJ MML 184679/20 emailová korespondence
90/2020 CJ MML 190835/20 poskytnutí jednoho závazného stanoviska obecného stavebního úřadu vydané dle ust. § 94j odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
91/2020 CJ MML 191804/20 žádost odmítnuta
92/2020 CJ MML 198527/20 info ohledně reklamní tabule k označení budovy Lípová 664, Liberec, kopie povolení
93/2020 CJ MML 199656/20 info ke stavbě konečná MHD - Plátenická ul.
94/2020 CJ MML 200015/20 info z územ. rozhodnutí atd. od 1.7. do 30.9.2020 identifikaci žadatele, stavbu, lokalitu, atd.
95/2020 CJ MML 206806/20 platy úředníků
96/2020 CJ MML 210476/20 info ke stavbě konečná MHD - Plátenická ul.
97/2020 CJ MML 211064/20 kolik zaměstnanců působí na MML, kolik má homeoffice
98/2020 CJ MML 211476/20 žádost odložena
99/2020 CJ MML 212292/20 žádost odmítnuta
100/2020 CJ MML 220121/20 závazná stanoviska, sdělení či jiná písemně vydaná vyjádření - pozemek p.č. 152/22, pozemek p.č. 152/18
101/2020 CJ MML 220152/20 žádost odložena
102/2020 CJ MML 221095/20 Řízení SURR/7130/063960/20, SURR/7130/261837/18, dotazy ohledně parcel 770/1, 770/11, 770/12, vše v k.ú. Ruprechtice
103/2020 CJ MML 223153/20 žádost odmítnuta
104/2020 CJ MML 223834/20 kopie  v souvislosti se stavbou opěrné zdi s oplocením
105/2020 CJ MML 224706/20 jak bylo zajištěno plnění smlouvy o přidělení prostředků z MFRB
106/2020 CJ MML 225708/20 kopie rozhodnutí k parc. č. 912, k.ú. Liberec a parc. č. 1904/7, k.ú. Ruprechtice
107/2020 CJ MML 228848/20 kopie došlých faktur včetně pracovních výkazů za právní a advokátní služby od 1/2020 do 12/2020
108/2020 CJ MML 230864/20 info ohledně výšky oplocení
109/2020 CJ MML 234803/20 výzva k úhradě
110/2020 CJ MML 235098/20 info ohledně protipovodňového parku Winterova
111/2020 CJ MML 235098/20 info ohledně prodeje, sekání pozemků
112/2020 CJ MML 238091/20 jak bylo zajištěno plnění smlouvy o přidělení prostředků z MFRB
113/2020 CJ MML 239111/20 info ohledně odměn zastupitelům a členům výborů
114/2020 CJ MML 239113/20 žádost odložena
115/2020 CJ MML 244141/20 všechny převody, darování, pronájmy obecního majetku za rok 2020, příloha
116/2020 CJ MML 245872/20 faktura a objednávka odboru PR ze dne 5. a 16.10.2020 
117/2020 CJ MML 246475/20 info ohledně ÚP Hodkovice n. M.
118/2020 CJ MML 246903/20 info ohledně Pěší zóny ul. Moskevská
119/2020 CJ MML 247708/20 info ohledně pozemku zasaženého povodní

 

 

 

ROK 2019
1/2019       CJ MML 001473/19 výše poskytnutých dotací společnosti FC SLOVAN LIBEREC a.s., a. s. v letech 2015, 2016, 2017 a 2018
2/2019 CJ MML 001991/19 cena webové stránky www.liberec.cz a cena měsíční správy stránek
3/2019 CJ MML 002190/19 zda město využilo služeb Petra Vojnara,  zda disponuje smlouvou s touto osobou, počet obyvatel k 31.12.2018
4/2019 CJ MML 002202/19 info k promo videu města na facebooku, 15. prosince 2018 ve 12:55. Kdo video vyráběl, kolik za něj bylo zaplaceno, jaké bylo zadání
5/2019 CJ MML 005829/19 investiční plány města v letech 2019-2022
6/2019 CJ MML 007539/19 info ohledně opatření GDPR
7/2019 CJ MML 008503/19 prodej tzv. Henleinovy vily, které z dokumentů stavebník nedodal při žádosti o stavební povolení
8/2019 CJ MML 010080/19 potvrzení počtu podání
9/2019 CJ MML 010081/19 žádost odložena - neuhrazeny náklady
10/2019 CJ MML 011580/19 pozemky KÚ Janův Důl u Liberce, pč. 134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 - stavební či jiné řízení
11/2019 CJ MML 014469/19 data, která městu poskytla společnost REKOLA Bikesharing, s.r.o., příloha
12/2019 CJ MML 015210/19 kopie dokumentů ke stavebnímu řízení
13/2019 CJ MML 016322/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
14/2019 CJ MML 016341/19 výstavba vodního díla Jílové u Hodkovic nad Mohelkou
15/2019 CJ MML 017051/19 Radniční zpravodaj - náklad,počet listů,perioda,náklad na jedno číslo a na distribuci
16/2019 CJ MML 017819/19 období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 - kolik bylo zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik vydáno rozhodnutí o vyvlastnění
17/2019 CJ MML 026961/19 info ohledně metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení
18/2019 CJ MML 033480/19 info k místnímu referendu konaného 5. – 6. 10. 2018
19/2019 CJ MML 036235/19 informace vztahující se k utajení osvojení
20/2019 CJ MML 037383/19 info k ochranným pásmům letiště v Hodkovicích nad Mohelkou - částečně odmítnuto
21/2019 CJ MML 041475/19 info k rozpočtu projektu na dvě nové kamery
22/2019 CJ MML 042000/19 informace o městském mobiliáři a zeleni
23/2019 CJ MML 042746/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
24/2019 CJ MML 044743/19 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
25/2019 CJ MML 050660/19 žádost odmítnuta
26/2019 CJ MML 061059/19 kopie ze spisu
27/2019 CJ MML 063384/19 info ohledně počtu vydaných závazných stanovisek 1.1.18 - 18.2.19
28/2019 CJ MML 063597/19 poskytnutí rozhodnutí ohledně nakládání s povrchovými vodami 
29/2019 CJ MML 063669/19 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
30/2019 CJ MML 064801/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
31/2019 CJ MML 069034/19 stanoviska odboru hlavního architekta ke stavbám k.ú. Horní Hanychov
32/2019 CJ MML 069038/19 žádost odmítnuta
33/2019 CJ MML 070275/19 poskytnutí závazných stanovisek - částečně odmítnuto
34/2019 CJ MML 081959/19 různé otázky ohledně využívání zpravodaje, sms, rozhlasu, nástěnky, soc. sítí apod. městem, příloha
35/2019 CJ MML 091642/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou, odbor stavební úřad odpověď , odbor hlavního architekta odpověď + částečně odmítnuto
36/2019 CJ MML 084093/19 anonymizované kopie rozhodnutí, stanovisek od 1.1.2002 do současnosti - záměr těžby štěrkopísku, 1, 2, 3, 4, 5, 6
37/2019 CJ MML 088181/19 kopie listin vybraných bytových objektů
38/2019 CJ MML 090742/19 počet podaných stížností + kopie poslední vyřízené důvodné stížnosti a nedůvodné stížnosti
39/2019 CJ MML 093289/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
40/2019 CJ MML 094974/19 rozhodnutí orgánu územního plánování - seznam č.j.
41/2019 CJ MML 094973/19 zápis ZM, kde byla schválena změna ÚPML 7c + podklady týkající se změny, usnesení
42/2019 CJ MML 094982/19 závazné stanovisko + územní rozhodnutí a stavební povolení k.ú. Horní Hanychov na p.p.č. 149/12, 149/1, 152/67
43/2019 CJ MML 095735/19 průměrný měsíční nájezd km u elektromobilů a průměrný měsíční nájezd v km u ostatních vozů ve vlastnictví SML
44/2019 CJ MML 096067/19 navýšení dopr. kapacity ul. Prosečská při realizaci 40 byt. jednotek, ul. U Studánky - develop. projekt p.č. 2786/1, poskytnutí vyjádření ZP a HA k projektu p.č. 2786/1
45/2019 CJ MML 095995/19 žádost odmítnuta
46/2019 CJ MML 097752/19 jakým způsobem a kde jsou dále zpracovávány separované odpady z šedých kontejnerů na plech z území města Liberce
47/2019 CJ MML 101828/19 poskytnuí pasportu komunikací a veřejné zeleně v úseku ulice Máchova
48/2019 CJ MML 106367/19 pozemky k.ú. Janův Důl u Liberce, pč. 134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 - stavební či jiné řízení
49/2019 CJ MML 107487/1 rozhodnutí orgánu územního plánování - seznam č.j.
50/2019 CJ MML 109665/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
51/2019 CJ MML 113490/19 info ohledně stavebních podmínek pro lanové centrum
52/2019 CJ MML 116778/19 poskytnutí interních předpisů k zadávání veřejných zakázek
53/2019 CJ MML 119994/19 info k prodeji pozemku do vlastnictví Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů - Místní spolek Liberec
54/2019 CJ MML 123250/19 info k vedeným stavebním řízením č.p. 339, Pivovarská ulice, Liberec XXX
55/2019 CJ MML 123850/19 rozhodnutí ohledně kanalizační přípojky č. p. 138/7 v ulici U Jeslí v Liberci
56/2019 CJ MML 126406/19 kroky města Liberce ke zmírnění dopadů klimatické krize
57/2019 CJ MML 127902/19 info ohledně dopravních přestupků
58/2019 CJ MML 127888/19 zaslání konkrétního Rozhodnutí - odbor dopravy
59/2019 CJ MML 130008/19 info ohledně zákonných norem pro vyznačení objížďky
60/2019 CJ MML 132138/19 info ohledně územních řízení - kolik jich bylo vydáno po 24 měsících, kolik žádostí bylo s vadou, kolik bezvadných, atd.
61/2019 CJ MML 133840/19 žádost odmítnuta
62/2019 CJ MML 135992/19 informace k provozu motorových vozidel na cyklostezce Druzcov - Osečná
63/2019 CJ MML 136239/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
64/2019 CJ MML 138846/19 stavební povolení č.j. SURR/7130/230741/18-Ka, seznam dokumentů ve spisu ke stavbě „Výstavba 4 viladomů – Harcov – Jizerská
65/2019 CJ MML 141010/19 info k vrtným pracem na p. č. 254/2, Františkov u Liberce
66/2019 CJ MML 142012/19 info ohledně předzahrádky před barem na chodníku
67/2019 CJ MML 142202/19 info o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání OP, CD, ŘP
68/2019 CJ MML 142964/19 info ohledně povolení kácení dřevin na pozemku p. č. 1126/1 v k. ú. Rochlice
69/2019 CJ MML 144026/19 kopie nesouhlasů HAEP k prodeji pozemku p.č. 373, k.ú. Doubí
70/2019 CJ MML 144080/19 analýza území na kterou je odkazováno v závazném stanovisku č.j. HA/7110/037637/19/Vo
71/2019 CJ MML 144540/19 info ohledně přestupku ul. Mozartova
72/2019 CJ MML 149764/19 kopie dokumentů k p.p.č. 1375/2 Vesec a p.p.č. 1378 Vesec
73/2019 CJ MML 153840/19 info o zdroji, z kterého odbor nabyl informace ohledně odpovědi na žádost č. 69/19
74/2019 CJ MML 154051/19 podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy
75/2019 CJ MML 155096/19 info ohledně Pivního baru Azyl, kolaudační rozhodnutí apod.
76/2019 CJ MML 155097/19 vyřízeno v rámci 75/2019
77/2019 CJ MML 155107/19 výdaje města Liberec na odpadové hospodářství 2010 - 2018, příjmy města Liberec z poplatků za svoz komunálního odpadu 2010 - 2018, příjmy města Liberec od společnosti EKO-KOM, a.s. 
78/2019 CJ MML 161322/19 seznam uzavřených smluv se společností Atelier T - plan, s.r.o.
79/2019 CJ MML 165177/19 kopie kolaudačního rozhodnutí - Avicena
80/2019 CJ MML 165353/19 měsíční odměna brutto Ing. Miroslava Kroutila
81/2019 CJ MML 168547/19 žádost odmítnuta
82/2019 CJ MML 169766/19 kopie žádosti o změnu užívání prostor - č. p. 622, Vesec u Liberce
83/2019 CJ MML 169667/19 žádost o nahlédnutí do smluv
84/2019 CJ MML 171923/19 info ohledně stavebních povolení k vodním dílům na p.č. 210, 212/1, 213, 221/1 a 222 v k.ú. Kateřinky
85/2019 CJ MML 171404/19 dotazníkové šetření ke kontrolám stacionárních zdrojů v domácnostech
86/2019 CJ MML 172992/19 celkový počet zaplaceného parkovného za rok 2018 + počet vystavených pokut za nezaplacené parkovné
87/2019 CJ MML 174281/19 kopie dokumentů k p.p.č. 1375/2 Vesec, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí  na stavbu šlichtovacího zařízení, příloha 1, příloha 2
88/2019 CJ MML 177738/19 informace ohledně provozovny Auto servis pneu ul. Hlávkova, Staré Pavlovice
89/2019 CJ MML 177738/19 info ohledně veřejných zakázek s DOMISTAV HK s.r.o. a Domistav CZ a.s.
90/2019 CJ MML 181364/19 p.p.č. 1375 býv. areál KOLORY, nyní p.p.č. 1375/1, 1375/2 - společnost LIKTO, s.r.o., žádost o 7 dokumentů
91/2019 CJ MML 182198/19 legalita vodárny umístěné na pozemku p.č. 901/1 k.ú. Modlibohov
92/2019 CJ MML 188836/19 info o vodním díle na p.p.č. 159, k.ú. Kryštofovo Údolí
93/2019 CJ MML 189941/19 stavební povolení na stavbu vodojemu v Ruprechticích
94/2019 CJ MML 192610/19 celkových mzdových náklady na pracovníky státní památkové péče, jejich počet a plat. třídy od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
95/2019 CJ MML 192635/19 kopie dokumentů pro stavbu RD ve Vratislavicíche nad Nisou č.p. 2455/4 + stanovisko určení uliční čáry
96/2019 CJ MML 193411/19 info o označování provozovny
97/2019 CJ MML 198740/19 údaje, které vede OEPP k osobě žadatele
98/2019 CJ MML 198123/19 žádost odmítnuta
99/2019 CJ MML 200220/19 dotazy ohledně registrovaného partnerství
100/2019 CJ MML 205003/19 info k podnětu ohledně dopravního značení 
101/2019 CJ MML 207520/19 info týkající se pozemku s parc. č. 256/5, k.ú. Karlinky, obec Liberec a staveb na něm zřízených
102/2019 CJ MML 208359/19 žádost odmítnuta
103/2019 CJ MML 210530/19 info ohledně stavebního povolení ke stavbě na pozemku p.č. 1307/1, k. ú. Starý Harcov
104/2019 CJ MML 210531/19 částečně odmítnuto
105/2019 CJ MML 215891/19 žádost odmítnuta
106/2019 CJ MML 216143/19 žádost odmítnuta
107/2019 CJ MML 216707/19 podklady pro změny území v k.ú. Horní Růžodol, p.č. 304/1, 304/20, 306/8, …
108/2019 CJ MML 218596/19 info ohledně analýzy rozboru komunálních odpadních vod na přítomnost nezákonných látek
109/2019 CJ MML 220564/19 výše odměn zastupitelů, radních, členů a předsedů komisí rady a náměstků primátora v různých období
110/2019 CJ MML 220854/19 info ohledně zemřelé osoby
111/2019 CJ MML 223606/19 zajištění servisu, provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení 
112/2019 CJ MML 225407/19 info k nálezové databázi ochrany přírody
113/2019 CJ MML 227220/19 smlouva o provozování bazénu, seznam všech oprav, které byly v bazénu realizovány , přílohy
114/2019 CJ MML 232818/19 info k pozemku č. 3687/3, k.ú. Liberec - autobusová zastávka
115/2019 CJ MML 232902/19 kopie dokumentů staveb č.parcely 2514/2 ulice Masarykova, č.parcely 1497/1 ulice Fügnerova
116/2019 CJ MML 240952/19 nahlédnutí do spisu - vynětí ze ZPF p.p.č. 1730, k.ú. Zdislava
117/2019 CJ MML 244020/19 vyúčtování ke smlouvě č.3800/00/0198 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Jestědská sportovní spol. s.r.o., přílohy
118/2019 CJ MML 245111/19 žádost o dokumenty ze stav. úřadu k p.p.č. 2809/34, k.ú. Liberec
119/2019 CJ MML 250940/19 průměrná výše platu a osobního příplatku vedoucích odborů, oddělení a zaměstnanců
120/2019 CJ MML 247434/19 žádost o různé dokumenty ze stav. úřadu
121/2019 CJ MML 248269/19 info ohledně seznamu hostů na slavnostní zasedání ZM 17.11.2019, náklady na propagaci města 2019, info ohledně nového památníku Václava Havla
122/2019 CJ MML 254583/19 žádost odmítnuta
123/2019 CJ MML 255172/19 žádost odmítnuta
124/2019 CJ MML 256511/19 smlouva o nájmu mezi Statutárním městem Liberec a Ještědská sportovní spol. s r.o., vyúčtování příspěvku na provoz Plaveckého stadionu za roky: 2011, 2012, 2014, 2016 - 2018 a za rok 2019, přílohy
125/2019 CJ MML 256845/19 info ohledně ruského kola - vánoční trhy 2019
126/2019 CJ MML 258674/19 žádost odložena
127/2019 CJ MML 258230/19 info o vydání povolení k odběru podzemních vod v obci Letařovice
128/2019 CJ MML 262990/19 info ohledně výsledku kontroly, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje na odboru sociální péče, přílohy
129/2019 CJ MML 264737/19 info ohledně podnětu podaného na stavební úřad MÚ Chrastava ve věci stavebních úprav pozemku p. č. 2116, k.ú. Oldřichov v Hájích
130/2019 CJ MML 264748/19 info k uliční čáře pro pozemek 2480/8 v k. ú. Vratislavice, a další
131/2019 CJ MML 266323/19 info k parkovacím automatům, ceně za provoz, atd.
132/2019 CJ MML 268143/19 umístění Janovodolského potoka ve Volgogradské ulici
133/2019 CJ MML 269425/19 info k městské zeleni: kolik ha má celková plocha města, kolik z toho pokrývá městská zeleň, existuje studie o dřevinách, apod.
134/2019 CJ MML 270194/19 kopie dokumentů ke stavebnímu řízení na p.p.č. 671/1, 672/1, 671/2 v k.ú. Stráž nad Nisou, přílohy

 

 

ROK 2018

1/2018 CJ MML 006796/18 informace týkající se označení pozemků č. 725, 730, 731 a 736 v k.ú. Horní Hanychov
2/2018 CJ MML 007805/18 informace týkající se kontrolního a předkontrolního šetření na místě stavby
3/2018  CJ MML 011670/18  investiční plány statutárního města Liberec pro roky 2018 - 2021 
4/2018  CJ MML 019923/18  výše finančních prostředků vynaložených na hokejový klub hrající extraligu dospělých v sezóně 2016/2017 
5/2018  CJ MML 022326/18  úřední písemnosti týkající se vedení řízení o přestupcích - částečně odmítnuto
6/2018  CJ MML 031479/18  výše finančních prostředků vynaložených na hokejový klub hrající extraligu dospělých v sezóně 2016/2017 
7/2018  CJ MML 033664/18  informace týkající se narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti na adrese Ježkova 955/27, Liberec 6 - Rochlice
8/2018  CJ MML 033826/18  kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. MML151308/17/4938/OD/MOR 
9/2018  CJ MML 034444/18  žádost odmítnuta 
10/2018  CJ MML 035113/18  informace týkající se zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
11/2018  CJ MML 036291/18  informace týkající se pracovního zařazení zaměstnance Magistrátu města Liberec 
12/2018  CJ MML 037315/18  informace týkající se nefinančního plnění - Home Credit Arena
13/2018  CJ MML 038376/18  informace týkající se narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti na adrese Nitranská 415/1, Liberec 3, Hodkovická 323/7, Liberec, Mařanova 387, Liberec 23
14/2018  CJ MML 040476/18  informace týkající se užívání pozemků p.č. 1716/1 a p.č. 1716/2 v k.ú. Liberec 
15/2018  CJ MML 040479/18  informace týkající se nakládání s komunálním odpadem
16/2018  CJ MML 041029/18  informace týkající se Rekreačního a sportovního areálu Vesec 
17/2018  CJ MML 042945/18  informace týkající se staveb na území města Liberec - částečně odmítnuto
18/2018  CJ MML 042946/18  informace týkající se osob trvale hlášených na číslech popisných v Liberci V-Kristiánov
19/2018  CJ MML 044756/18  žádost odmítnuta 
20/2018  CJ MML 053554/18  informace týkající se budovy na adrese Švermova 62/19, 460 10 Liberec - částečně odmítnuto 
21/2018  CJ MML 048150/18  smlouva na realizaci analýzy GDPR, příloha 
22/2018  CJ MML 048692/18  informace týkající se umístění pevné překážky na krajnici komunikace v ulici Karlinská 
23/2018  CJ MML 035543/18  žádost odložena - nevztahuje se k působnosti SML 
24/2018  CJ MML 051087/18  informace týkající se společnosti Veolia 
25/2018  CJ MML 052181/18  žádost odmítnuta 
26/2018  CJ MML 055037/18  částka uhrazená v roce 2017 společnosti S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 
27/2018  CJ MML 056802/18  informace týkající se průmyslové zóny v Ostašově 
28/2018  CJ MML 054281/18  informace týkající se povolených vodních děl v k.ú. Liberec a Starý Harcov 
29/2018 CJ MML 059739/18 žádost odložena - neuhrazeny náklady
30/2018  CJ MML 061552/18  žádost odmítnuta 
31/2018 CJ MML 061732/18 žádost odložena - neuhrazeny náklady
32/2018  CJ MML 064592/18  informace týkající se rozhodnutí pod číslem jednacím SUSD/7120/172926/17-Kř - částečně odmítnuto
33/2018  CJ MML 066312/18  informace týkající se stavebního povolení na rekonstrukci příkopů v lokalitě Liberec-Machnín, Heřmánková ulice 
34/2018  CJ MML 070535/18  informace týkající se stavby viladomy Masarykova 
35/2018  CJ MML 071221/18  žádost vyřízena v rámci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
36/2018  CJ MML 073092/18  informace týkající se umístění pevné překážky na krajnici komunikace v ulici Karlinská 
37/2018  CJ MML 073891/18  informace týkající se novostavby bytového domu v ulici Komenského 
38/2018  CJ MML 074722/18  informace týkající se kolaudace objektu č.p. 1395 na pozemku p.č. 2088/8 v k.ú. Liberec
39/2018  CJ MML 076726/18  informace týkající se aktuálního stavu územního plánu Liberec 
40/2018 CJ MML 078644/18 informace týkající se výše DPH uhrazené na základě koncesní smlouvy s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
41/2018 CJ MML 078657/18 žádost vzata zpět
42/2018 CJ MML 078658/18 žádost vzata zpět
43/2018  CJ MML 078659/18  informace týkající se výše škod zaplacených Magistrátem města Liberec, vymáhaných po úředních či jiných osobách a celková výše úhrad od úředních či jiných osob v letech 2013 - 2017
44/2018 CJ MML 078660/18 žádost vzata zpět
45/2018 CJ MML 078663/18 žádost vzata zpět
46/2018  CJ MML 078666/18  informace týkající se staveb v k.ú. Krásná Studánka 
47/2018 CJ MML 082444/18 informace týkající se věcného břemene na p.č. 4099/3 a p.č. 4098/1 v k.ú. Liberec
48/2018 CJ MML 085722/18 informace týkající se průmyslové zóny v Ostašově
49/2018 CJ MML 087570/18 informace týkající se umístění stavby Bytový dům, Papírové náměstí, Liberec
50/2018 CJ MML 087848/18 informace týkající se implementace GDPR
51/2018 CJ MML 096765/18 informace týkající se bytového domu č.p. 139/19, ul. Šlikova, Liberec VII-Horní Růžodol na pozemku par. č. 132/1 v k.ú. Horní Růžodol
52/2018 CJ MML 097622/18 informace týkající se staveb na pozemcích parc.č. 93/3, 93/1, 81 v k.ú. Starý Harcov, parc.č. 1666, 1667 v k.ú. Vesec u Liberce
53/2018 CJ MML 097623/18 informace týkající se kolektivních smluv
54/2018 CJ MML 097627/18 informace týkající se probíhajících stavebních řízení na pozemku p.č. 168/2 k.ú. Františkov u Liberce
55/2018 CJ MML 104546/18 informace týkající se sdělení č.j. SUSD/7120/071542/18-Há
56/2018 CJ MML 104792/18 informace týkající se zanesení a využití parcel č. 2335/1 a 2336/1, Liberec Staré město v současném i navrhovaném územním plánu města Liberec
57/2018 CJ MML 107873/18 informace týkající se staveb komunikací na p.p.č. 229/6, 229/12 a 229/20 v k.ú. Minkovice, obec Šimonovice
58/2018 CJ MML 113822/18 informace týkající se změny v účelu užívání stavby na pozemku p.p.č. 1375/2 v k.ú. Vesec u Liberce
59/2018 CJ MML 116406/18 informace týkající se řešení staveb "optického kabelu" v Liberci společností a-net Liberec s.r.o. - částečně odmítnuto
60/2018 CJ MML 117424/18 informace týkající se probíhajících řízení na pozemcích parc. č. 134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 v k.ú. Janův Důl u Liberce
61/2018 CJ MML 121831/18 informace týkající se finančních pokut udělených statutárnímu městu Liberec Magistrátem města Liberec v období od 2010 do 2018
62/2018 CJ MML 123247/18 informace týkající se kácení stromů bez platného povolení - částečně odmítnuto
63/2018 CJ MML 123276/18 informace týkající se sankce za nelegální užívání stavby Švermova 114, Liberec X-Františkov
64/2018 CJ MML 125188/18 soupis řízení o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů
65/2018 CJ MML 128442/18 žádost vyřízena dle jiného zákona
66/2018 CJ MML 135318/18 smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a BD Bytovým družstvem Bonus
67/2018 CJ MML 135817/18 smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a BD Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ
68/2018 CJ MML 135818/18 smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a SBD Stavebním bytovým družstvem A+B STADION
69/2018 CJ MML 141580/18 žádost vyřízena dle jiného zákona
70/2018 CJ MML 142220/18 stanoviska dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů v souvislosti se stavbou na pozemku číslo 152/100 v k.ú. Horní Hanychov, dokument 1, dokument 2
71/2018 CJ MML 142355/18 informace týkající se zakázky S716/13, příloha 1, příloha 2
72/2018 CJ MML 142771/18 informace týkající se jízdárny na pozemcích parc. č. 1380, 1382, 1383 v k.ú. Stráž nad Nisou
73/2018 CJ MML 143178/18 informace týkající se činnosti odboru hlavního architekta, metodiky posuzování žádostí o závazné stanovisko a požadavků na rodinné domy bydlení venkovského
74/2018 CJ MML 149674/18 informace týkající se stavby silážního žlabu
75/2018 CJ MML 152048/18 žádost odložena - neuhrazeny náklady
76/2018 CJ MML 154881/18 kopie vyjádření č.j. MML/ZPPP/Raš/055008/18-250285/17/3 ze dne 9. 3. 2018
77/2018 CJ MML 162633/18 poskytnutí informací ohledně povolení ke stavbě studny na parcelách č. 2177/2 a 2177/3
78/2018 CJ MML 164124/18 celkový počet transakcí úhrady parkovného a celkové výše zaplaceného parkovného prostřednictvím Premium SMS a mobilní aplikace provozované společností MPLA s.r.o.
79/2018 CJ MML 166943/18 informace týkající se zakázky S716/13
80/2018 CJ MML 167210/18 seznam námitek zástupce veřejnosti podaných k návrhu územního plánu k veřejnému projednání v červnu 2018
81/2018 CJ MML 167680/18 územní rozhodnutí a stavební povolení dle seznamu - částečně odmítnuto
82/2018 CJ MML 170546/18 informace týkající se povolení k umístění herního prostoru na adrese Pražská 385/17, Liberec 3
83/2018 CJ MML 170765/18 žádost odmítnuta
84/2018 CJ MML 175306/18 informace týkající se prodeje autobusového nádraží
85/2018 CJ MML 176655/18 počet kontejnerových stání na separovaný odpad za roky 2016 a 2017 a množství svezeného odpadu za roky 2013 - 2017
86/2018 CJ MML 176701/18 souhlasné stanovisko dotčených orgánů ve věci povolení výstavby průmyslové zóny k.ú. Ostašov
87/2018 CJ MML 183435/18 finanční prostředky vynaložené na pořízení a výsadbu zeleně v lesoparku ul. Pod Sadem míru a U Domoviny
88/2018 CJ MML 183526/18

počet bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec

89/2018 CJ MML 185567/18 přehled výjezdů Městské policie Liberec do ul. Široká k pivnímu baru Azyl za období 2017 - 2018
90/2018 CJ MML 187198/18 soupis oslovených firem a jejich nabídek u objednávek zadaných Ing. M. Vereščákovi
91/2018 CJ MML 202534/18 souhlasy dotčených orgánů viz žádost 86/2018, příloha
92/2018 CJ MML 206032/18 informace ohledně pozemku č. parc. 1254/1, k.ú. Vesec u Liberce
93/2018 CJ MML 212839/18 informace ohledně odtoku vody ul. Šeříková
94/2018 CJ MML 217096/18

informace ohledně pozemků pronajatých Pivnímu baru Azyl

95/2018 CJ MML 221604/18 informace ohledně povolení k nakládání s vodami ul. Na Skřivanech, k.ú. Mníšek u Liberce
96/2018 CJ MML 224590/18 vyřízeno jako podnět
97/2018 CJ MML 225140/18 informace týkající se připomínek k návrhu územního plánu
98/2018 CJ MML 234256/18 náklady na pořízení návrhu územního plánu města Liberec a náklady návrhu Nového územního plánu města Liberec, součet super hrubých mezd všech zaměstnanců odboru hlavního architekta
99/2018 CJ MML 234657/18 informace o počtu veřejnoprávních smluv a správních rozhodnutí o umístění stavby, o provedení stavby od 1.1.2006 do 31.10.2018, příloha
100/2018 CJ MML 237006/18 info ohledně změny užití pozemků v k.ú. Doubí u Liberce, příloha 1, příloha 2
101/2018 CJ MML 237469/18 info o vydaných stavebních povolení k nemovitosti Dr. M. Horákové 103/85
102/2018 CJ MML 237741/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
103/2018 CJ MML 237744/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou - částečně odmítnuto
104/2018 CJ MML 229575/18 informace týkající se výměny veřejného osvětlení ul. Volgogradská
105/2018 CJ MML 242618/18 žádost odložena - nevztahuje se k působnosti SML
106/2018 CJ MML 244078/18 info ohledně přístaveb na pozemku p. č. 1118/2 v k.ú. Rochlice u Liberce
107/2018 CJ MML 244887/18 info k rekonstrukci ul. Dr. M. Horákové
108/2018 CJ MML 250930/18 žádost částečně odložena + výzva k upřesnění informací
109/2018 CJ MML 254013/18 Info ohledně nové výsadby na pozemku p.č. 712/298ohledně revitalizace sídliště Gagarinova
110/2018 CJ MML 254388/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
111/2018 CJ MML 260001/18 žádost odmítnuta
112/2018 CJ MML 262529/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
113/2018 CJ MML 266761/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
114/2018 CJ MML 267009/18 info ohledně oprávnění k provozování pohřební služby a krematoria
115/2018 CJ MML 268855/18 seznamy členů komisí v letech 2010-2014, 2014-20182018 - dosud
116/2018 CJ MML 268980/18 info ohledně překážek na pozemku p.č. 2147/1, k.ú. Ruprechtice
117/2018 CJ MML 271234/18 info ohledně neoprávněného používání pozemků pivním barem Azyl, příloha
118/2018 CJ MML 273721/18

info ohledně přestupku zakrývání obličeje na sportovních utkání nebo cestou zpět

119/2018 CJ MML 278456/18 přehled všech žádostí o závazné stanovisko orgánu územního plánování zpracovávané Odborem hlavního architekta od 1.1.2018, příloha
120/2018 CJ MML 000045/19 info týkající se měření rychlosti stacionárními radary

 

ROK 2017
1/2017  CJ MML 003230/17  investiční plány statutárního města Liberec pro roky 2017 - 2020 
2/2017  CJ MML 011834/17  informace týkající se počtu souhlasů s trvalým a dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu v letech 2014 - 2016 
3/2017  CJ MML 013021/17  kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení vydaných v roce 2016, jejichž předmětem je umístění a povolení provozovny s veřejnou produkcí 
4/2017  CJ MML 016047/17  kopie dokumentů pod číslem jednacím CJ MML 236440/16, CJ MML 236427/16 a CJ MML 223415/16 
5/2017  CJ MML 018413/17  smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a společností PROSPEKSA, a.s., příloha 1, příloha 2
6/2017  CJ MML 022712/17  seznam povolených kasin v Liberci od ledna 2017 
7/2017  CJ MML 026795/17  smlouva uzavřená se společností REAL SPACE s.r.o., materiály do rady a zastupitelstva města včetně podkladů, podklady k územnímu plánu - vše týkající se uvažované zástavby v k.ú. Liberec ul. Svojsíkova
8/2017  CJ MML 028905/17  žádost odmítnuta 
9/2017  CJ MML 028907/17  informace týkající se nahrávacího zařízení hovorů Městské policie Liberec, používání donucovacích prostředků a hodnocení přiměřenosti jejich použití 
10/2017  CJ MML 038794/17  kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení dle seznamu 
11/2017  CJ MML 033360/17  studie týkající se cyklistické dopravy v Liberci 
12/2017  CJ MML 036042/17  informace týkající se stavby v k.ú. Ostašov u Liberce 
13/2017  CJ MML 037394/17  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2017 
14/2017  CJ MML 042995/17  informace týkající se poplatků zavedených statutárním městem Liberec, příloha 1, příloha 2
15/2017  CJ MML 051136/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
16/2017  CJ MML 051143/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
17/2017  CJ MML 051144/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
18/2017  CJ MML 051145/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady
19/2017  CJ MML 051146/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady
20/2017  CJ MML 053565/17  posouzení návrhu územního plánu statutárního města Liberec vypracovaný společností ilex design s.r.o., příloha
21/2017  CJ MML 054154/17  žádost odmítnuta 
22/2017  CJ MML 056322/17  stejná žádost jako č. 15/2017 
23/2017  CJ MML 061226/17  šetření přestupků souvisejících s provozem loterií a podobných her v letech 2015 - 2016 v určitých provozovnách
24/2017  CJ MML 061439/17  informace týkající se celkového počtu šetřených přestupků na území statutárního města Liberec, souvisejících s provozem loterií, provozem restauračních zařízení a konzumací alkoholu v letech 2015 - 2016
25/2017  CJ MML 061780/17  informace o narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti v provozovně Casino Sportgames, Ježkova 955/27, Liberec 6-Rochlice 
26/2017  CJ MML 063402/17  informace týkající se odpadového hospodářství, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6 
27/2017  CJ MML 074101/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
28/2017  CJ MML 077190/17  informace týkající se zveřejnění záměru uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností Investorsko-inženýrská, a.s.
29/2017  CJ MML 077206/17  spisový a skartační řád Magistrátu města Liberec 
30/2017 CJ MML 077484/17  informace týkající se odkupu pozemků p.č. 1716/1 a p.č. 1716/2 v k.ú. Liberec 
31/2017  CJ MML 078854/17  informace týkající se škodní události č. 3000476193 - částečně odmítnuto, částečně odloženo 
32/2017  CJ MML 079217/17  územní rozhodnutí o souhlasu s dělením pozemků pod číslem jednacím SUUR/7120/004612/08-Sk ze dne 28. 1. 2008 
33/2017  CJ MML 081283/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
34/2017  CJ MML 082590/17  informace týkající se bytů zvláštního určení ve vlastnictví statutárního města Liberec
35/2017  CJ MML 091353/17  informace týkající se četnosti vyvážení bezodtokových jímek 
36/2017  CJ MML 097352/17  žádost odmítnuta 
37/2017  CJ MML 100321/17  informace týkající se nárůstu počtu zaměstnanců Magistrátu města Liberec 
38/2017  CJ MML 100899/17  informace týkající se pozemků p.č. 1716/1 a p.č. 1716/2 v k.ú. Liberec 
39/2017  CJ MML 102641/17  informace týkající se informační tabule na pozemku č. 732/1 v k.ú. Horní Hanychov 
40/2017  CJ MML 105401/17  informace týkající se rekonstrukce ul. Volgogradská, příloha 1, příloha 2
41/2017  CJ MML 105408/17  informace týkající se místní úpravy provozu v ulici Volgogradská 
42/2017  CJ MML 106649/17  seznam právnických osob v nichž má statutární město Liberec většinovou majetkovou účast 
43/2017  CJ MML 108367/17  informace týkající se zakázek "Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova", "Bazén Liberec" a "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
44/2017  CJ MML 112040/17  informace týkající se dohod o provedení práce u projektů "Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" a "Otevřené město Liberec" 
45/2017  CJ MML 114675/17  informace týkající se zahájení sankčního řízení 
46/2017  CJ MML 114714/17  současný stav řízení a územní studie k výstavbě rodinných domů na p.č. 212/8 v k.ú. Radčice u Krásné Studánky, dokument 1, dokument 2
47/2017  CJ MML 117299/17  informace týkající se pozemku p.č. 562 v k.ú. Kateřinky u Liberce 
48/2017  CJ MML 118025/17  informace týkající se pronájmu/pachtu vodních ploch
49/2017  CJ MML 122856/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
50/2017  CJ MML 128239/17  nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce uzavřená mezi statutárním městem Liberec a Českým svazem biatlonu - základní organizací Klub biatlonu č. 120 Ruprechtice, příloha 
51/2017  CJ MML 129499/17  vydaná stavební povolení ve věci výstavby bytů na Masarykově třídě v Liberci 
52/2017  CJ MML 132068/17 kopie spisového materiálu týkající se nehody z 3. 2. 2017
53/2017  CJ MML 134106/17  informace týkající se užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím 
54/2017  CJ MML 134108/17  kopie dokumentů vztahujících se ke stavbě "stavební úpravy v 1.NP domu č.p. 302 v Liberci III, ul. Široká - změna užívání části 1.NP na pivní bar" 
55/2017  CJ MML 136997/17  seznam vydaných stavebních povolení a ohlášení ke stavbě na adrese Slezská 149/5 v Liberci XV, p.č. 813 v k.ú. Starý Harcov za posledních 20 let
56/2017  CJ MML 141303/17  informace týkající se zpětného sběru a využití odpadů 
57/2017  CJ MML 141540/17 žádost odmítnuta 
58/2017  CJ MML 144621/17  informace týkající se odstranění zeleně ve Sněhurčině ulici, Liberec 15 
59/2017  CJ MML 146926/17  informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků 
60/2017  CJ MML 149489/17  kopie projektové dokumentace vztahující se ke stavbě "stavební úpravy v 1. NP domu č.p. 302 v Liberci III, ul. Široká - změna užívání části 1.NP na pivní bar" -  částečně odmítnuto
61/2017  CJ MML 149769/17  protokoly o kontrolách k objektům č.p. 655 na pozemku p.č. 4624 v k.ú. Liberec, č.p. 599 na pozemku p.č. 4625 v k.ú. Liberec, č.p. 585 na pozemku p.č. 4657/17 v k.ú. Liberec a objektu č.p. 744 na pozemku p.č. 4628 v k.ú. Liberec 
62/2017  CJ MML 151447/17  informace týkající se zakázky "Uzavírání smluv spojených s MS 2009", příloha 
63/2017  CJ MML 153053/17  sankční správní řízení týkající se stavebních prací na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790 vše v k.ú. Liberec 
64/2017  CJ MML 155515/17  informace týkající se podnětů ke kontrole a provádění kontrol provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů 
65/2017  CJ MML 158547/17  žádost odmítnuta 
66/2017  CJ MML 159946/17  smlouvy vztahující se k pozemku p.č. 754/2 v k.ú. Dolní Hanychov, kolaudační rozhodnutí
67/2017  CJ MML 162675/17  informace týkající se Městské policie Liberec 
68/2017  CJ MML 168749/17  informace týkající se škodlivých ptáků 
69/2017  CJ MML 169688/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
70/2017  CJ MML 175249/17  informace týkající se pokládky optických kabelů společností a-net Liberec s.r.o. 
71/2017  CJ MML 176542/17  informace týkající se otevřených dat a dotazů zaslaných na e-mailové adresy referentů 
72/2017  CJ MML 184663/17  informace týkající se výzvy ke zjednání nápravy - Azyl Pivní bar
73/2017  CJ MML 185409/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
74/2017  CJ MML 185418/17  souhrnné vyjádření odboru životního prostředí k projektu Viladomy dreams - Masarykova ul., příloha
75/2017  CJ MML 187273/17  informace týkající se ceny služebních mobilních tarifů a obsahu tarifového balíčku
76/2017  CJ MML 199437/17  jednotlivé žádosti o prodloužení termínu zahájení stavby Viladomy Dreams - Masarykova Liberec
77/2017  CJ MML 204310/17  kopie rozhodnutí ve věci řízení o změně užívání stavby Pivní bar Azyl 
78/2017  CJ MML 205586/17  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím SZ CJ MML 171911/17/5561/OD/Hai
79/2017  CJ MML 205590/17 informace týkající se městských bytů 
80/2017  CJ MML 207080/17  informace týkající se pozice poradce primátora pro územní plán a bývalého tajemníka 
81/2017  CJ MML 217875/17  informace o přestupcích spáchaných na akci pořádané FC SLOVAN LIBEREC - částečně odmítnuto
82/2017  CJ MML 220591/17  informace týkající se nebytového prostoru - jednotky č. 620/13 nacházející se na adrese Třešňová 620, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 
83/2017  CJ MML 221171/17  informace týkající se výstavby na p.č. 2196/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
84/2017  CJ MML 225309/17  stavební deník a termín zahájení stavby Viladomy Dreams - Masarykova Liberec
85/2017  CJ MML 226227/17  informace týkající se městské bytové politiky 
86/2017  CJ MML 228678/17  informace týkající se informačního systému evidence obyvatel 
87/2017  CJ MML 230172/17  žádost vyřízena v rámci zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
88/2017  CJ MML 231468/17  sankční správní řízení týkající se stavebních prací na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4. 5790 vše v k.ú. Liberec 
89/2017  CJ MML 232270/17  informace týkající se oplocení a mobilního oplocení 
90/2017  CJ MML 233782/17  počty pracovníků na dohodu o provedení nebo o pracovní činnosti 
91/2017  CJ MML 237644/17  informace týkající se rozhodnutí ke zjednání nápravy na základě výzvy - Pivní bar Azyl 
92/2017  CJ MML 237898/17  informace týkající se pozemků p.č. 1719, 1720 a 1724 v k.ú. Liberec 
93/2017  CJ MML 241560/17  fotografie v elektronické podobě z kontrolní prohlídky a záznamu týkající se spisu SUSD/7120/171189/16-Št
94/2017  CJ MML 246612/17 informace týkající implementace GDPR 
95/2017  CJ MML 246986/17  informace týkající se dopravní obslužnosti 
96/2017  CJ MML 248123/17  informace týkající se provedených kontrol Městskou policií Liberec v Pivním baru Azyl 
97/2017  CJ MML 249371/17  informace týkající se Institutu závazného plánování a koordinace uzavírek silnic ve městě Liberec 
98/2017  CJ MML 255399/17  dokumentace návrhu změny č. 29 B územního plánu města Liberec 
99/2017  CJ MML 256928/17  úřední záznam týkající se novostavby bytového domu v ul. Komenského 
100/2017  CJ MML 258812/17  žádost vzata zpět
101/2017  CJ MML 261815/17  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
103/2017  CJ MML 266386/17  informace týkající se prošetření podnětu na zdroj obtěžujícího kouře 
104/2017  CJ MML 268738/17  informace týkající se vydání souhlasu k zasypání rigolu na p.č. 731 v k.ú. Horní Hanychov 
105/2017  CJ MML 268737/17  žádost odmítnuta 

 

ROK 2016

1/2016  CJ MML 000080/16  informace týkající se počtu zaměstnanců úřadu a počtu pracovníků zaměstnaných na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti k 1. 1. 2013, k 1. 1. 2014 a k 1. 1. 2015 
2/2016  CJ MML 003451/16  materiály z jednání Rady města Liberec ze dne 5. 1. 2016 
3/2016  CJ MML 003452/16  žádost odmítnuta 
4/2016  CJ MML 006138/16  investiční plány statutárního města Liberec pro roky 2016 - 2018, příloha 
5/2016  CJ MML 011045/16  zápisy z porady vedení týkající se stavby ČSPHM Stráž nad Nisou včetně podkladů, smlouvy týkající se stavby se společností SAUL, s.r.o. a informace týkající se porady vedení 
6/2016  CJ MML 015407/16  informace týkající se vyplaceného základního platu, pohyblivé složky platu, odměn a náhrad výdajů souvisejících s výkonem práce za roky 2014 a 2015 tajemníkovi, vedoucím odborů a vedoucím oddělení Magistrátu města Liberec
7/2016  CJMML 017521/16  smlouva na pronájem plakátovacích ploch a kopie stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy, příloha
8/2016  CJ MML 017647/16  žádost odložena - nevztahuje se k působnosti SML 
9/2016  CJ MML 021022/16  žádost předána povinnému subjektu 
10/2016  CJ MML 021796/16  informace týkající se přestupkových řízení dle zákona č. 200/1999 Sb., příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
11/2016  CJ MML 025952/16  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2016, příloha 
12/2016  CJ MML 026874/16  materiály předložené do rady města týkající se hodnotící činnosti stavebního úřadu, příloha 1, příloha 2
13/2016  CJ MML 033246/16  žádost odmítnuta 
14/2016  CJ MML 037981/16  informace o stavbě ve Šrámkově ulici, k.ú. Ostašov u Liberce 
15/2016  CJ MML 038521/16  informace týkající se veřejné zakázky "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 
16/2016  CJ MML 040723/16 informace o cenových podmínkách nakládání s tříděným komunálním odpadem 
17/2016  CJ MML 042495/16  výše správních poplatků  za vydání souhlasu nebo rozhodnutí stavebního úřadu a výše vybraných poplatků za přestupky a delikty v letech 2007 - 2015, příloha 1, příloha 2
18/2016  CJ MML 048769/16  seznam došlých faktur od roku 2010 do konce roku 2015
19/2016 CJ MML 054883/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem
20/2016 CJ MML 055335/16  informace týkající se nízkoenergetických staveb 
21/2016  CJ MML 060252/16  dokumenty dokládající záměr prodeje nemovitého majetku statutárního města Liberec, příloha 1, příloha 2
22/2016  CJ MML 060598/16  informace o podobách a délce uchovávání elektronických dokumentů 
23/2016  CJ MML 062727/16  informace týkající přestupkových řízení a doplnění informací dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
24/2016  CJ MML 066896/16  doplnění informací týkajících se vyplacených základních platů, pohyblivých složek platů, odměn a náhrad výdajů souvisejících s výkonem práce za roky 2014 a 2015 tajemníkovi, vedoucím odborů a vedoucím oddělení Magistrátu města Liberec
25/2016  CJ MML 067215/16  smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a fotbalovým klubem FC Slovan Liberec 
26/2016  CJ MML 067213/16  dokument dokládající zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku statutárního města Liberec, příloha 
27/2016  CJ MML 073767/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 159140/15/4630/OD/Hrz
28/2016  CJ MML 074126/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 029717/16/OD/Kzá 
29/2016  CJ MML 075331/16  kopie rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Liberec, které povoluje Městské policii Liberec zvláštní užívání pozemní komunikace na ulici Fügnerova v Liberci, příloha 
30/2016  CJ MML 077235/16  informace týkající se softwaru pro vedení spisové služby 
31/2016  CJ MML 077237/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem 
32/2016  CJ MML 080668/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 005651/15/195/OD/Kro 
33/2016  CJ MML 086115/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 180777/15/4834/OD/Kom 
34/2016  CJ MML 090428/16  informace o stavbě ve Šrámkově ulici, k.ú. Ostašov u Liberce 
35/2016  CJ MML 091277/16  smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. o provozování Home Credit Areny 
36/2016  CJ MML 093219/16  kopie policejního spisu týkající se správního deliktu vedeného pod spisovou značkou CJ MML 060209/16/1568/OD/Kro
37/2016  CJ MML 094632/16  informace týkající se uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže související s veřejnou zakázkou "Zajištění servisu, provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberce a dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení", příloha 1, příloha 2
38/2016  CJ MML 096776/16  informace týkající se vydávaných loveckých lístků pro cizince 
39/2016  CJ MML 097304/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím  CJ MML 019317/16/493/OD/BE a informace o zkouškách odborné způsobilosti
40/2016  CJ MML 098192/16  dokument dokládající zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek města na základě smlouvy s Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. ze dne 3. listopadu 2010 
41/2016  CJ MML 099800/16 informace o budovách, které stály od roku 1948 na pozemcích dnešního OC Forum Liberec 
42/2016  CJ MML 103093/16  zápis z porady vedení ze dne 16. 5. 2016 a zápisy z porad vedení, které se týkají společnosti EDI Liberec, a.s. a konaly se po 3. 11. 2015 do 16. 5. 2016 
43/2016  CJ MML 107005/16  stavební povolení ke stavbě na parc. č. 186 v k.ú. Ostašov u Liberce a vyjádření dotčených orgánů státní správy a majitelů sousedních pozemků k realizaci této stavby 
44/2016  CJ MML 106935/16  vyjádření odboru správy veřejného majetku k věci PR 365/15, příloha 1
45/2016  CJ MML 107725/16  vyjádření odboru správy veřejného majetku k věci PR 365/15
46/2016  CJ MML 108227/16  informace o stavbě ve Šrámkově ulici, k.ú. Ostašov u Liberce
47/2016  CJ MML 109474/16  žádost odmítnuta 
48/2016  CJ MML 109833/16  dokumenty týkající se prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Liberec, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
49/2016  CJ MML 109992/16  informace týkající se řízení o přestupku vedeného pod spisovou značkou CJ MML 128042/15/OD/Kzá
50/2016  CJ MML 114706/16  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 
51/2016  CJ MML 117907/16  smlouva mezi statutárním městem Liberec a společností euroAWK, s.r.o.
52/2016  CJ MML 122576/16  celkové náklady na realizaci nákupu komodit (elektřiny a plynu) za rok 2015
53/2016  CJ MML 124160/16  žádost odmítnuta 
54/2016  CJ MML 126682/16  informace týkající se narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti
55/2016  CJ MML 129742/16  platná územní rozhodnutí na stavby společnosti a-net Liberec s.r.o. 
56/2016  CJ MML  136970/16 žádost odmítnuta 
57/2016  CJ MML 137882/16  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
58/2016  CJ MML 144771/16  informace týkající se správního deliktu vedeného pod číslem SZ CJ MML 060209/16/1568/OD/Kro 
59/2016  CJ MML 146201/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem 
60/2016  CJ MML 147765/16  plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 249/2015
61/2016  CJ MML 154321/16  informace o výši platu včetně příplatků a odměn pracovníka odboru dopravy, celkový příjem obce za přestupky a delikty v roce 2015
62/2016  CJ MML 154322/16  informace o výši platu včetně příplatků a odměn pracovníka odboru dopravy, celkový příjem obce za přestupky a delikty v roce 2015 
63/2016  CJ MML 154323/16  informace o výši platu včetně příplatků a odměn pracovníka odboru dopravy, celkový příjem obce za přestupky a delikty v roce 2015 
64/2016  CJ MML 154324/16  příjmy z místních poplatků stanovených obecně závaznými vyhláškami statutárního města Liberec za roky 2013 - 2015 
65/2016  CJ MML 158124/16  územní souhlas na stavbu na parcele č. 295/3 v k.ú. Stráž nad Nisou 
66/2016  CJ MML 158124/16  stejná žádost jako č. 58/2016 
67/2016  CJ MML 161609/16  informace týkající se vynaložených prostředků na pomoc obětem trestných činů 
68/2016  CJ MML 165496/16  uzemní rozhodnutí vydané společnosti a-net Liberec  
69/2016  CJ MML 167298/16  biologické posouzení lokality Dlouhá - Šumná v k.ú. Vesec u Liberce 
70/2016  CJ MML 167840/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 127238/16/3482/OD/PO 
71/2016  CJ MML 169151/16  vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
72/2016  CJ MML 172365/16  informace týkající se spisového materiálu SUSD/7120/014356/16-Št - částečně odmítnuto 
73/2016  CJ MML 172379/16  informace týkající se případného zbudování kanalizace v ulici Volgogradská
74/2016  CJ MML 172734/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem 
75/2016  CJ MML 174496/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 156262/16/4292/OD/PO 
76/2016  CJ MML 174912/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 156300/16/4307/OD/PO 
77/2016  CJ MML 174908/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 117963/16/3138/OD/PO 
78/2016  CJ MML 176701/16  žádost odmítnuta 
79/2016  CJ MML 177927/16  informace týkající se pozemku č. 2805/1 v k.ú. Liberec 
80/2016  CJ MML 194135/16  informace týkající se trestních oznámení podaných statutárním městem Liberec za období 1. 10. 2014 - 1. 10. 2016
81/2016  CJ MML 194661/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 175595/16/4792/OD/Mar 
82/2016  CJ MML 194707/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 127975/16/3490/OD/ANT 
83/2016  CJ MML 199466/16  informace týkající se smlouvy uzavřené mezi organizací Tobit, o.s. a statutárním městem Liberec, příloha
84/2016  CJ MML 199853/16  žádost odmítnuta 
85/2016  CJ MML 201399/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 127975/16/3490/OD/ANT
86/2016  CJ MML 204053/16  žádost odmítnuta 
87/2016  CJ MML 205112/16  informace týkající se vyplácení pohřebného dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
88/2016  CJ MML 205821/16  informace týkající se přestupkového řízení 
89/2016  CJ MML 207442/16  smlouva o zajištění organizace a provozu letiště LKLB 7003/01/128 a dodatek smlouvy o údržbě 7003/02/013 
90/2016  CJ MML 209066/16  informace týkající se biologického posouzení lokality "Dlouhá - Šumná" v k.ú. Vesec u Liberce, příloha 
91/2016  CJ MML 216728/16  informace týkající se správního deliktu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
92/2016  CJ MML 218767/16  informace týkající se realizace akce "Liberec, Volgogradská ulice - úprava dopravního značení a technická opatření pro zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy"
93/2016  CJ MML 210184/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 211384/15/5545/OD/Kro - částečně odmítnuto 
94/2016  CJ MML 220109/16  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 
95/2016  CJ MML 220982/16  osvědčení o existenci veřejně přístupné komunikace na p.p.č. 1432/1 a 1432/3 v k.ú. Horní Chrastava 
96/2016  CJ MML 222570/16  žádost odmítnuta 
97/2016  CJ MML 222578/16  informace týkající se pohřbů mrtvě narozených dětí 
98/2016  CJ MML 223558/16  stejná žádost jako č. 94/2016 
99/2016  CJ MML 225201/16  informace týkající se podnětu s číslem jednacím CJ MML 159758/16
100/2016  CJ MML 226193/16  informace týkající se scelování pozemků 
101/2016  CJ MML 226868/16  stavební povolení na stavbu pergoly na pozemku p.č. 1317/9 k.ú. Vratislavice nad Nisou 
102/2016  CJ MML 232213/16  fakturace za dodávku a montáž silničních prefabrikátů instalovaných v ulici Volgogradská, Liberec-Janův Důl
103/2016  CJ MML 235267/16  kopie dokumentu ze spisového materiálu vozidla
104/2016  CJ MML 236264/16  informace týkající se podpory sportu a investic do tělovýchovných zařízení, které nejsou v majetku města
105/2016  CJ MML 244377/16  informace týkající se přestupkového řízení
106/2016  CJ MML 246381/16  nástroje managementu kvality používané na Magistrátu města Liberec 
107/2016  CJ MML 250575/16  podklady k usnesení č. 3/06 1. Zastupitelstva města Liberec konaného 26. 1. 2006 
108/2016  CJ MML 255559/16  dokumenty doplněné do spisu SZ CJ MML 117 963/16/3138/OD/PO po datu 5. 9. 2016
109/2016  CJ MML 255563/16  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 

 

  

ROK 2015

1/2015  CJ MML 000721/15  informace týkající se veřejného osvětlení 
2/2015  CJ MML 003488/15  informace o výši měsíčních platů vedoucích pracovníků Magistrátu města Liberec 
3/2015  CJ MML 006092/15  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2015 
4/2015  CJ MML 006708/15  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2015 
5/2015  CJ MML 014939/15  informace týkající se stavby Lesopark v ulici Seniorů - Vratislavice nad Nisou 
6/2015  CJ MML 015052/15  informace týkající se Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. 
7/2015  CJ MML 022440/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
8/2015  CJ MML 023160/15  počet pracovníků Magistrátu města Liberec k 31. 12. 2014 
9/2015  CJ MML 026912/15  informace týkající se pracovní náplně a výše ročních příjmů pracovníka Magistrátu města Liberec 
10/2015  CJ MML 030909/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
11/2015  CJ MML 031330/15  podpora sportu poskytovaná statutárním městem Liberec sportovním klubům 
12/2015  CJ MML 034544/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
13/2015  CJ MML 039411/15  informace týkající se doručeného podnětu na Magistrát města Liberec - částečně odmítnuto, částečně odloženo
14/2015  CJ MML 041920/15  informace týkající se územních rozhodnutí v roce 2013 
15/2015  CJ MML 048466/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
16/2015  CJ MML 051396/15  informace týkající se úklidu, údržby a správy nemovitostí Magistrátu města Liberec 
17/2015  CJ MML 057642/15  informace týkající se informačních kampaní realizovaných statutárním městem Liberec v období od listopadu 2010 do října 2014 
18/2015  CJ MML 058405/15  informace týkající se projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a projektu stavby kontejnerové školky v Ruprechticích, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5 - částečně odmítnuto
19/2015  CJ MML 062013/15  informace týkající se celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - částečně odmítnuto
20/2015  CJ MML 072515/15  smlouvy uzavřené se subjekty TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o. - částečně odmítnuto
21/2015  CJ MML 075184/15  pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaná od ledna 2012 v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám
22/2015  CJ MML 078572/15  listiny a rozhodnutí týkající se pozemků st. p. 301/3, parc. č. 301/2 v k.ú. Janův Důl u Liberce či staveb na těchto pozemcích 
23/2015  CJ MML 086281/15  informace týkající se finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi 
24/2015  CJ MML 097912/15  informace týkající se Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec 
25/2015  CJ MML 099177/15 informace týkající se etiky ve veřejné správě 
26/2015  CJ MML 099565/15  informace o územních rozhodnutích
27/2015  CJ MML 104211/15  informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 
28/2015  CJ MML 106163/15  vybrané správní poplatky za registraci vozidel v letech 2004 - 2014
29/2015  CJ MML 106893/15  platby vyplacené Statutárním městem Liberec firmě Knihy 555 v letech 2012 - 2015 
30/2015  CJ MML 110927/15  informace týkající se příjmu zaměstnance Magistrátu města Liberec
31/2015  CJ MML 111855/15  informace o odměnách k platu a náhradách výdajů vedoucích pracovníků Magistrátu města Liberec v letech 2012 - 2015 
32/2015 CJ MML 111900/15 žádost o kopii smlouvy s firmou HOLD Production s.r.o.
33/2015 CJ MML 112692/15 informace týkající se povolení stavby na pozemku p.č. 686/1, k. ú. Doubí
34/2015 CJ MML 116470/15 řešeno v režimu žádosti o nahlédnutí do registru oznámení
35/2015  CJ MML 117298/15 účastník výběrového řízení - informace k danému VŘ - poskytnuto
36/2015  CJ MML 124452/15 výdaje statutárního města Liberec v oblasti IT, příloha 1, příloha 2
37/2015  CJ MML 125566/15  informace týkající se stavebního povolení k provedení opravy odvodnění komunikace Heřmánkova
38/2015  CJ MML 134875/15  informace týkající se subjektů provozujících ubytovací služby a hostinskou činnost 
39/2015  CJ MML 145479/15  informace týkající se veřejné zakázky 
40/2015  CJ MML 154646/15  informace týkající se pozemku parc. č. 217/1 v katastrálním území Krásná Studánka 
41/2015  CJ MML 155977/15  výdaje do oblasti komunálních služeb 
42/2015  CJ MML 157506/15  informace týkající se nezkolaudovaných objektů, vypouštění splašků, skládek a kácení dřevin 
43/2015  CJ MML 161951/15  informace týkající se dopravního značení na křižovatce ulic Charbinská a K Bucharce 
44/2015  CJ MML 164655/15  informace o nakládání s odpady na území statutárního města Liberec, příloha 1, příloha 2
45/2015  CJ MML 166789/15  důvodová zpráva k Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013 
46/2015  CJ MML 175983/15  informace týkající se podaných stížností, podnětů a oznámení - částečně odmítnuto 
47/2015  CJ MML 181447/15  příprava a realizace investičních projektů - vyplněn dotazník 
48/2015  CJ MML 178739/15  informace týkající se pokuty udělené Městskou policií Liberec 
49/2015 CJ MML 199185/15 výše odměn tajemníka a vedoucích odborů Magistrátu města Liberec za rok 2015
50/2015  CJ MML 200661/15  využití soukromých bezpečnostních služeb statutárním městem Liberec
51/2015  CJ MML 202607/15  informace o nakládání se směsným komunálním odpadem 
52/2015  CJ MML 211113/15  informace týkající se etického kodexu statutárního města Liberec
53/2015  CJ MML 211076/15  informace týkající se staveb umístěných pod povrchem pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec 
54/2015  CJ MML 211904/15  seznam vystavených a přijatých faktur organizace Městské lesy Liberec za rok 2014 a 2015, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
55/2015  CJ MML 216151/15  kopie faktury firmy Bc. Patrik Blajer - Stavební a natěračské práce
56/2015  CJ MML 215909/15  informace týkající se akce "Oprava ul. Aloisina výšina"
57/2015  CJ MML 219000/15  informace týkající se žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
58/2015  CJ MML 219250/15  informace týkající se výherních hracích přístrojů, příloha - částečně odmítnuto
59/2015  CJ MML 221450/15  informace týkající se pozemku p.p.č. 217/1 v k.ú. Krásná Studánka 
60/2015  CJ MML 224644/15  žádost odmítnuta 
61/2015  CJ MML 226402/15  kopie zápisu porady vedení statutárního města Liberec ze dne 19. října 2015 
62/2015  CJ MML 227292/15  seznam stanic měření emisí zřízených statutárním městem Liberec 
63/2015  CJ MML 229820/15  informace týkající se výskytu chráněných živočichů v lokalitě "Dlouhá - Šumná", Vesec u Liberce - částečně odmítnuto 
64/2015  CJ MML 232156/15  kopie smlouvy se společností NEWTON Media, a.s. 
65/2015  CJ MML 236636/15  výše odměny vyplacené na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi společností DOPAS s.r.o. a statutárním městem Liberec 
66/2015  CJ MML 237911/15  dokumentace k zakázce "Řešení ČSPH u silnice I/35 - Liberec" 

 

ROK 2014

1/2014 CJ MML 006793/14

informace týkající se jednotlivých projektů zařazených do strategického dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

2/2014 CJ MML 006796/14 informace týkající se vymáhání dlužné částky od společnosti REAL SPACE s.r.o. 
3/2014  CJ MML 010774/14 žádost odmítnuta 
4/2014  CJ MML 013745/14 seznam a fotokopie faktur zaplacených statutárním městem Liberec společnosti S group HOTELS, s.r.o. 
5/2014  CJ MML 018475/14

informace týkající se oprávněnosti a podmínek provozování dílny zámečnictví  

6/2014 CJ MML 020995/14 žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada
7/2014  CJ MML 026250/14 žádost odmítnuta 
8/2014  CJ MML 029794/14 kopie stanovisek týkajících se reklamního zařízení na pozemcích číslo 823/6 a 908 v k.ú. Stráž nad Nisou 
9/2014  CJ MML 035558/14 informace týkající se pronájmu pozemků v k.ú. Růžodol I. p.č. 1248/34, 1428/35, 1428/36
10/2014  CJ MML 037190/14 počty dopravních přestupků za rok 2013 vyřizovaných v rámci správního řízení 
11/2014  CJ MML 038455/14 informace týkající se vidimace listin 
12/2014  CJ MML 043877/14 žádost odložena - SML není povinným subjektem 
13/2014  CJ MML 050096/14 informace týkající se dopravního značení 
14/2014  CJ MML 050083/14 informace týkající se pořizování územního plánu statutárního města Liberec 
15/2014  CJ MML 054101/14 investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2014 
16/2014  CJ MML 072102/14 smlouva o nájmu pozemků nebo plakátovacích ploch 
17/2014  CJ MML 074177/14 informace týkající se odstoupení od smlouvy se společností REAL SPACE s.r.o. 
18/2014  CJ MML 076167/14 dodavatel, cena díla a jméno subdodavatele díla "Dlažba v Kostelní ulici v Liberci"
19/2014  CJ MML 077596/14 informace související s připravovanými stavbami v okolí Papírového náměstí 
20/2014  CJ MML 080862/14 informace týkající se doručené námitky k návrhu územního plánu Liberec 
21/2014  CJ MML 081018/14 náklady spojené s oceňováním nemovitostí pro emisi dluhopisů a kopie souvisejících faktur, příloha 1, příloha 2 
22/2014  CJ MML 082265/14 množství sebraného komunálního odpadu a podíl obalové složky 
23/2014  CJ MML 085555/14 počet psů na území statutárního města Liberec
24/2014  CJ MML 085619/14 informace týkající se dopravní situace v ulici Moskevská, příloha
25/2014  CJ MML 087071/14 rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 29Co 230/2013-182 
26/2014  CJ MML 087713/14 kategorie komunikace v ulici Fügnerova 
27/2014  CJ MML 087714/14 rozpočet, mzdové náklady a veřejné zakázky odboru dopravy 
28/2014  CJ MML 087716/14 informace týkající se umístění dopravní značky v ulici Moskevská 
29/2014  CJ MML 088791/14 počty a adresy dětí, které nastoupily do 1. tříd základních škol na území města Liberce ve školením roce 2013/2014 a 2008/2009 
30/2014  CJ MML 090239/14 informace týkající se chodu odboru dopravy Magistrátu města Liberec
31/2014  CJ MML 094601/14 výkladová autorita právních norem - částečně odloženo
32/2014  CJ MML 098473/14 usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 76/2000, zásady postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Liberec platné od 1.4.1999privatizační projekt na dům č.p. 357 Pražská ulice 
33/2014  CJ MML 105384/14 žádost odmítnuta 
34/2014  CJ MML 108064/14 smlouva, projektová dokumentace a položkový rozpočet projektu "Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a Aloisina Výšina", příloha 1A, příloha 1B
35/2014  CJ MML 108209/14 používané softwarové systémy a související smluvní dokumentace 
36/2014  CJ MML 109249/14 informace týkající se evidence psů, příloha 
37/2014  CJ MML 114337/14 stavební rozhodnutí týkající se stavby "Lesopark v ulici Seniorů, Vratislavice nad Nisou" 
38/2014  CJ MML 115472/14 skartační návrhy ke skartačnímu řízení 2014, příloha
39/2014  CJ MML 115503/14 informace týkající se Mistrovství světa FIS v klasickém lyžování 2009, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 
40/2014  CJ MML 116489/14 počet výjezdů Městské policie do ulice Rumjancevova a celková výše vybraných pokut v období do 1. 1. 2014 do 1. 6. 2014
41/2014  CJ MML 128981/14 informace týkající se statických posudků v domě č.p. 764 v Liberci 1 
42/2014  CJ MML 134927/14 informace týkající se rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže S284, 285/2009 /VZ-1788/2010/510/KČe
43/2014  CJ MML 137593/14 informace týkající se odstranění keřů na pozemku parc. č. 1429/245 v k.ú. Rochlice 
44/2014  CJ MML 142627/14 objem veřejných zakázek malého rozsahu zadaných statutárním městem Liberec v letech 2011, 2012 a 2013
45/2014  CJ MML 148056/14 žádost odmítnuta 
46/2014  CJ MML 148349/14 žádost odmítnuta 
47/2014  CJ MML 149923/14 počet pronajatých plakátovacích ploch a roční výnos z těchto pronájmů 
48/2014  CJ MML 157322/14

informace týkající se evidence psů, příloha

49/2014 CJ MML 164163/14 informace o uzavřené smlouvě mezi SML a EKO-KOM, a.s.
50/2014 CJ MML 168410/14 počet žádostí podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny za 1.Q 2014
51/2014  CJ MML 166276/14 informace týkající se evidence psů, příloha 
52/2014  CJ MML 174490/14 knihy jízd, kopie pracovního diáře a kopie smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům primátorky Martiny Rosenbergové a náměstka primátorky Jiřího Šolce 
53/2014  CJ MML 176163/14 upřesnění druhu komunikace na pozemcích, kde je umístěna čerpací stanice Čermák I.E.S., s.r.o. 
54/2014  CJ MML 176495/14 informace o vozidlech používaných Magistrátem města Liberec 
55/2014  CJ MML 177700/14 informace týkající se společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
56/2014  CJ MML 178319/14 informace týkající se plakátovacích zařízení v k.ú. Stráž nad Nisou 
57/2014  CJ MML 178462/14 informace týkající se kamerového systému 
58/2014  CJ MML 177923/14 informace týkající se Libereckého zpravodaje 
59/2014  CJ MML 179246/14 právnické a fyzické osoby vyzvané k uhrazení částky ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v období od 1. 8. 2014 do 22. 9. 2014
60/2014  CJ MML 185430/14 právnické a fyzické osoby vyzvané k uhrazení částky ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v období od 23. 9. 2014 do 30. 9. 2014 
61/2014  CJ MML 189792/14 jmenovitý seznam příspěvkových organizací a obchodních společností města, technické parametry "ekologicky přátelského" vozidla
62/2014  CJ MML 187871/14 žádost odmítnuta 
63/2014  CJ MML 193868/14 počet přestupků šetřených Městskou policií Liberec souvisejících s provozem loterií v letech 2011, 2012 a 2013
64/2014  CJ MML 195260/14 žádost odmítnuta 
65/2014  CJ MML 196605/14 informace týkající se dodávek elektrické energie v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2016
66/2014  CJ MML 198479/14 informace týkající se bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
67/2014  CJ MML 216280/14 faktury zaplacené statutárním městem Liberec vystavené společností Compet Consult s.r.o. v období od 1. 9. 2012 do 12. 11. 2014
68/2014  CJ MML 216571/14 žádost odmítnuta 
69/2014  CJ MML 228008/14 informace týkající se dopravního napojení pozemku 388/1 v k.ú. Horní Hanychov do ulice Vizovická 
70/2014  CJ MML 228297/14 využití sloupů veřejného osvětlení na území statutárního města Liberec společností ELSET, s.r.o. - částečně odmítnuto
71/2014  CJ MML 230225/14 informace týkající se rekonstrukce Soukenného náměstí, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 
72/2014  CJ MML 231059/14 kopie spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou SZ CJ MML 195144/14 
73/2014  CJ MML 232510/14 kopie spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou SZ CJ MML 203506/14 
74/2014  CJ MML 234348/14 právnické a fyzické osoby vyzvané k uhrazení částky ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v období od 1. 12. 2014 do 10. 12. 2014
75/2014  CJ MML 242976/14 informace týkající se dopravních přestupků za rok 2012, 2013 a 2014 
76/2014  CJ MML 243170/14 distribuční sazby a celkové množství odebrané elektrické energie 

 

Nastavení cookies