Diskusní setkání k aktualizaci strategie rozvoje SML - 17. 5. 2013