Dny evropského dědictví - 9. 9. 2013

Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností při prezentaci památek, 0009.01/270812/CZ.4/1/02