Udělení čestného občanství - doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. - 24. 4. 2014