Udělení titulu Spravedlivý mezi národy - 28. 1. 2014