Výbor pro vzdělávání

Tajemník:

Mgr. Lenka Řebíčková
tel.: 485 243 374
mobil: 724 281 757
rebickova.lenka@magistrat.liberec.cz

Předseda: Mgr. Libuše Vítová (ANO 2011)
e-mail: vitovalibuse@seznam.cz
Členové: PhDr. Milan Adamec (ČSSD)
e-mail: m.adamec@sosliberec.cz
tel.: 725 052 830
  Mgr. Jan Berki, Ph.D. (SLK)
e-mail: berki@starostoveproliberec.cz
  Ing. Ondřej Červinka (ODS)
e-mail: cervinka.ondrej@gmail.com
tel.: 603 570 337
  Mgr. Petra Gabarová (Změna pro Liberec)
e-mail: gabarova@seznam.cz
  Mgr. Dana Lysáková (KSČM)
e-mail: lysakova@kscm-liberec.cz
tel.: 737 739 319
  Pavel Maškarinec (TOP 09)
e-mail: maskarinec@centrum.cz
tel.: 723 659 356
  Ing. Marie Pavlová (Změna pro Liberec)
e-mail: pavlova.marie@seznam.cz
tel.: 731 683 859
  Zbyněk Šrámek  (ANO 2011)
e-mail: zbynek.sramek@seznam.cz
  Mgr. Zuzana Tachovská (Změna pro Liberec)
e-mail: zuzana.tachovska@gmail.com
tel.: 777 764 225
 

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (SLK)
e-mail: david.vaclavik@seznam.cz

  Mgr. Hana Zábojníková (Změna pro Liberec)
e-mail: zabojnik.vincenc@seznam.cz
tel.: 725 301 401
  Jakub Zobín (ANO 2011)
e-mail: jakub.zobin@email.cz

 

 

Ke stažení