12.07.2018
Pavel Chmelík

Sportovní fond

Sportovní fond je dílčím fondem Dotačního fondu SML, který byl zřízen usnesením č. 8/2016 ze dne 28. 1. 2016 jako trvalý účelový fond statutárního města Liberec dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 5 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů."

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ pro Sportovního fond 2018

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 178/2018 ze dne 28. 6. 2018 program 6.2 Jednorázové sportovní akce na území města Liberec k předkládání žádostí o dotace pro 3. kolo 2018 se lhůtou pro podávání žádostí od 3. září 2018, 8.00 hodin do 14. září 2018, 14.00 hodin.
Program 6.2 pro 3.kolo je vyhlášen pouze na jednorázové sportovní akce. Program není vyhlášen na náborové a propagační akce jak tomu bylo minulé roky.

Program 6.2 jednorázové sportovní akce

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník.
Návod na podání žádosti o dotace - ZDE!

 

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Základní pravidla pro přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Vyúčtování dotace ze Sportovního fondu

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes Portál občan úředník
Návod na správný způsob podání žádosti o dotace - ZDE!

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

 

Aktuální výzvy k předložení žádostí o dotaci sledujte zde

Správní rada:

  Jméno a příjmení
1 Tibor Batthyány – předseda
2 Jan Čmuchálek – místopředseda
3 Jan Beneda
4 Bc. Zuzana Kocumová
5 Barbora Svatošová
6 Ing. Petr Seifert
7 Mgr. Petra Havlínová
8 Tomáš Zummer
   

Tajemník:

Bc. Mizerová Šárka
(Odbor sportu a cestovního ruchu - Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

 

UložitUložit

UložitUložit