Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 18/2021 ze dne 28. 1. 2021 program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže k předkládání žádostí o dotace pro rok 2021 se lhůtou pro podávání žádostí od 8. 3. 2021, 8:00 hodin – 24. 3. 2021, 17:00 hodin

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ Sportovního fondu 2021

6.1 pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže
(lhůta pro podání od 8. 3. 2021, 8:00 hodin – 24. 3. 2021, 17:00 hodin)

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Seznam formulářů

Nový statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – povinná příloha k podávání žádostí

Čestné prohlášení dle čl. 5.5 Statutu dotačního fondu

Vyúčtování pro program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

Často kladené otázky pro žadatele

 

Výbor pro sport:

Předseda: Mgr. Renáta Balašová
Místopředseda: Ing. Mgr. Jan Kubeš
Členové: Mgr. Petr Čadek
  Ing. Martin Ditrich
  Ing. Petr Faistauer
  MUDr. Jan Mečl
  Ing. František Příhoda
  Petr Strnad
  Jiří Veverka
  Mgr. Vladimír Vrabec
  Ing. Jakub Vytiska
  Petr Balous 
  Mgr. Vít Zákoucký

Tajemník:

Ing. Mizerová Šárka
(Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu - Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

 

 

UložitUložit

UložitUložit

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.