Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 200/2023 ze dne 7. 9. 2023 program 6.3 Podpora sportovních klubů v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023. Termín pro podání žádostí je stanoven od 16. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

 

Příjem žádostí pro program 6.3 Podpora sportovních klubů v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 pouze elektronicky dle vyhlášení.

 

Čas vyhrazený pro telefonické konzultace:

pondělí a středa v čase 15:00 - 16:30 hodin

úterý a čtvrtek v čase  8:00 - 9:00 hodin

 

Vyhlášení sportovního fondu 2023 - program 6.3 Podpora sportovních klubů v souvislosti se zvýšením cen energií pro rok 2023 

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

 

Žádosti hodnotí Výbor pro sport

 

Ostatní dokumenty a přílohy (vše kompletně dostupné a k vyplnění v Grantysu)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Čestné prohlášení dle statutu Dotačního fondu - bezdlužnost

Formulář vyúčtování - Sportovní fond 6.1 a 6.3

Vzorový příklad vyplnění žádosti 6.3

Vyhlášení programu 6.3 dílčího Sportovního fondu pro rok 2023

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Prezentace k programu 6.1 pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže 2023

Často kladené otázky pro žadatele

 

Nastavení cookies