Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 9/2023 ze dne 26. 1. 2023 program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže pro předkládání žádostí o dotace pro rok 2023 se lhůtou pro podávání žádostí od 8. 3. 2023, 8:00 hodin do 24.3. 2023, 11:00 hodin.

!!! NOVĚ !!! Příjem žádostí pro program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v roce 2023 pouze elektronicky dle vyhlášení.

 

Vyhlášení sportovního fondu 2023 – program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

 

Žádosti hodnotí Výbor pro sport

 

Ostatní dokumenty a přílohy (vše kompletně dostupné a k vyplnění v Grantysu)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – povinná příloha k podávání žádostí

Vyúčtování pro program 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Potvrzení členské základny - čestné prohlášení

Potvrzení členské základny - seznam sportujících dětí a mládeže do 19 let

Čestné prohlášení dle statutu Dotačního fondu - bezdlužnost

Často kladené otázky pro žadatele

 

Nastavení cookies