Sportovní fond

Statutární město Liberec vyhlašuje usnesením ZM č. 29/2020 ze dne 30. 1. 2020 programy 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a 6.2 Veřejné jednorázové sportovní akce na území města Liberec k předkládání žádostí o dotace pro rok 2020 se lhůtou pro podávání žádostí od 5. 3. 2020, 8:00 hodin – 20. 3. 2020, 12:00 hodin

 

Aktuální VYHLÁŠENÍ Sportovního fondu 2020

6.1 pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže a 6.2 Veřejné jednorázové sportovní akce
(lhůta pro podání 5. 3. 2020, 8:00 hodin – 20. 3. 2020, 12:00 hodin)

 

Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes informační systém GRANTYS.

Manuál k systému Grantys

Seznam formulářů

Nový statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města
(Příslušné elektronické formuláře jsou dostupné na webových stránkách SML granty.liberec.cz v elektronické formě)

Doložení počtu dětí a mládeže pravidelně sportujících v organizaci

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – povinná příloha k podávání žádostí

 

Platí pouze pro rok 2019:

Statut dotačního fondu statutárního města Liberec

Základní pravidla pro přidělení dotace ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Vyúčtování dotace programu 6.1 Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže

Vyúčtování dotace programu 6.2 Veřejné jednorázové sportovní akce

Manuál pro označování akcí podpořených fondem města

Čestné prohlášení – spolufinancování

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

 

Informace pro žadatele: 

Každý žadatel v programu 6.2 jednorázové sportovní akce může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti, v každé žádosti pak může žádat o dotaci pouze na jeden projekt. Je-li žadatel vnitřně členěnou organizací (např. na oddíly, kluby, pobočky…), považuje se pro účely podání žádosti o dotaci každá z těchto organizačních jednotek za samostatného žadatele.

 

Výbor pro sport:

Předseda: Mgr. Renáta Balašová
Místopředseda: Ing. Mgr. Jan Kubeš
Členové: Mgr. Petr Čadek
  Ing. Martin Ditrich
  Ing. Petr Faistauer
  MUDr. Jan Mečl
  Ing. František Příhoda
  Petr Strnad
  Jiří Veverka
  Mgr. Vladimír Vrabec
  Ing. Jakub Vytiska
  Petr Balous 
  Mgr. Vít Zákoucký

Tajemník:

Ing. Mizerová Šárka
(Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu- Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu)

 

 

UložitUložit

UložitUložit

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.