Obecné informace o jarním a podzimním úklidu a deratizaci

Velkoobjemové kontejnery

Statutární město Liberec nabízí svým občanům již několik let nadstandardní a bezplatnou službu, která spočívá v přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) ve vybraných ulicích města. Vzhledem k velikosti našeho města, počtu ulic a finanční náročnosti celé akce však není možné umístit tyto nádoby na velkoobjemový odpad do všech ulic. Místa přistavení VOK jsou tedy pravidelně střídány tak, aby se v co možná nejkratším časovém horizontu dostalo postupně na všechny občany.

Bližší informace o umístění VOK, datu přistavení apod. dostávají občané města Liberce pravidelně ještě před zahájením samotné akce formou letáku do svých schránek.

Před samotným zahájením jednotlivých jarních a podzimních úklidů je navíc aktuální znění letáku volně k nahlédnutí na webových stránkách města nebo na podatelně MML. Součástí Jarního nebo Podzimního úklidu je také svoz nebezpečného odpadu, odpadu z údržby zeleně a svozu velkých elektrospotřebičů.

ORIENTAČNÍ ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ PRO AKTUÁLNÍ PŮLROK JE K NAHLÉDNUTÍ NA MAPOVÉM PORTÁLU MARUSHKA.

 

Deratizace

Pravidelnou činností, kterou zajišťuje oddělení komunálních služeb, ekologie a veřejné zeleně je deratizace potkanů. Tato akce probíhá vždy dvakrát ročně a to na jaře a na podzim. Deratizační zásahy jsou prováděny na veřejných prostranstvích Statutárního města Liberce.

K této akci se připojují také Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v plném rozsahu. Práce jsou prováděny dle standardní metodiky DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) a jsou použity přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.