Zástupci SML ve statutárních orgánech společností s minoritní účastí města

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Dozorčí rada:

Tibor Batthyány

Bc. Zuzana Kocumová

 

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Dozorčí rada:

Ing. Jiří Kittner (zároveň zastupuje i ostatní akcionáře okresu Liberec)

 

Teplárna Liberec, a. s.

Představenstvo:

Mgr. Ondřej Petrovský

Ing. Filip Galnor

Dozorčí rada:

Ing. Petr Šourek

 

FCC Liberec, s.r.o.

Dozorčí rada:

Jakub Zobín

Pavla Haidlová

 

V orgánech společnosti ČSAD Liberec a.s. nemá statutární město Liberec svého zástupce.