25.11.2013
Jan Král

Aktualizace strategie rozvoje pomůže městu dosáhnout na evropské dotace

Do další fáze se posunulo projednávání návrhové části strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období let 2014 až 2020.

Po uskutečněných besedách s veřejností, kde se občané mohli vyjádřit k návrhům zamýšlených změn, jež mají vést ke zvýšení kvality života ve městě, se s pracovní verzí aktualizovaného dokumentu seznámili ve čtvrtek 21. listopadu také takzvaní hlavní aktéři rozvoje města, za které lze označit například zástupce nemocnice, univerzity, dopravního podniku, hasičského sboru či teplárny.

Občané se však mohou ke strategii rozvoje a jejím strategickým a specifickým cílům vyjadřovat i nadále, až do 10. prosince. A to pomocí jednoduchého on-line formuláře na internetových stránkách města www.liberec.cz. „Hodnocení priorit cílů, které právě probíhá i na webu města, bude podkladem pro tvorbu akčního plánu rozvoje města na první dva roky plánovacího období. Potěšil mne velký zájem o veřejná prostranství a nemotorovou dopravu, které považuji za důležité,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Hlavní aktéři rozvoje města mají v rámci aktualizace strategie rozvoje specifickou roli. Vzhledem k tomu, že strategie nezahrnuje pouze aktivity, kde realizátorem bude město Liberec, je třeba v příštích měsících diskutovat s hlavními aktéry o projektech, které by měly být v jejich gesci, nebo na kterých by se měli v určité míře podílet.

Kromě návrhové části strategie rozvoje města byl účastníkům besedy představen koncept integrovaného plánu rozvoje území, který se týká integrovaných projektů širšího území, než je samotné město. Hlavní aktéři rozvoje také dostali informace o posledních verzích operačních programů, jejich prioritních osách a specifických cílech.„Právě aktualizace strategie je potřebná pro další dotační období, které opakovaně umožní čerpání dotací z prostředků EU,“ doplnil Jiří Rutkovský.

Další a již poslední beseda k návrhové části aktualizace strategie rozvoje města se uskuteční v úterý 26. listopadu v budově radnice. Toto neveřejné setkání bude určené pro městem založené a zřizované organizace.

Návrhovou část aktualizované strategie rozvoje města, kterou připomínkovali také jednotliví vedoucí odborů Magistrátu města Liberce, už mají v současné době k dispozici i komise rady města, výbory zastupitelstva města a politické kluby. Konečná verze dokumentu, který se stane podkladem pro rozvoj města až do roku 2020, bude po zapracování připomínek předložena ke schválení zastupitelstvu města, pravděpodobně v prvním čtvrtletí příštího roku.

„Věřím, že alespoň zásadní cíle ve strategii se v Liberci podaří naplnit. Rezervy byly definovány, uvidíme jak s tím město, jeho vedení a zejména jeho obyvatelé naloží,“ uzavřel Jiří Rutkovský.

Více info: http://www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

Text a foto: Jan Král

Nastavení cookies