23.11.2012
Jan Král

Čím méně peněz, tím je větší potřeba důsledně plánovat

Statutářní město Liberec uspořádalo seminář na téma "Strategické plánování".

Co vlastně je strategické řízení, jaký je jeho význam, nebo jak vypadá celý proces strategického plánování. Na tyto a další otázky spojené se strategií rozvoje města dostali odpovědi městští zastupitelé a členové výborů zastupitelstva, komisí rady města, projektového týmu a další, kteří se zúčastnili semináře na liberecké radnici ve středu 21. listopadu. Za vedení města přišel náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu Lukáš Martin.

Důvod pořádání semináře je právě aktuální. Statutární město Liberec připravuje aktualizaci strategie pro období do roku 2020. Naposledy město tuto strategii schvalovalo v roce 2007.

„Zorganizovali jsme tento seminář, aby všichni, kteří budou do procesu zapojení, měli možnost pochopit význam strategického řízení, seznámit se s jednotlivými fázemi, odpovědnostmi, rolemi a mohli zodpovědně rozhodovat. Je také důležité, aby do tvorby strategie zapojili i veřejnost,“ řekla Ing. Dana Štefanová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce MML.

Veřejnost již radnice zapojila, když měli Liberečané letos možnost vyjmenovat v anketě deset největších problémů ve městě Liberci. Anketa probíhala na internetových stránkách města a formou lístků ze Zpravodaje. Setkala se s velkým zájmem, odpovědělo 570 lidí, kteří popsali přes 460 identifikovaných problémů. Občané tak sami mohou svým názorem ovlivnit, jak bude město vypadat v budoucnu.

Seminář vedl Ing. Marek Jetmar, Ph.D., specialista v oblasti regionální politiky, rozvoje měst, strukturálních fondů a veřejné správy. Vyučuje kromě jiného na VŠE regionální ekonomiku, politiku a EU. V minulosti pracoval na ministerstvu pro místní rozvoj.

„Města musí nejprve vyhodnotit současnou situaci, omezující podmínky a možné vývojové trendy, stanovit vizi, cíle a jejich indikátory, finanční rámce a ostatní zdroje a termíny, vypracovat plány k dosažení těchto indikátorů, stanovit postupy pro měření výsledků a evaluaci a přijímat opatření k dosažení výsledků, pokud se nedaří je plnit. Musí se hledat konsenzus se všemi klíčovými hráči včetně veřejnosti a správně s nimi komunikovat ve všech fázích,“ uvedla Dana Štefanová.

„Čím méně peněz, tím větší potřeba je důsledně plánovat,“ doplnila Štefanová postřehem z konference měst na téma strategického plánování.

Strategie rozvoje města (strategický plán) je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých koncepčních dokumentů města. Jeho cílem je definovat globální cíle rozvoje města, vytvořit systém strategických cílů a rozvojových opatření vedoucích k naplnění těchto cílů a následně vize města. Zjednodušeně se dá říci, že jde o akční plán, který vytyčuje, co má město dělat v příštích letech, na co se hlavně zaměřit, aby se obyvatelům Liberce ve městě kvalitněji žilo, pracovalo a podnikalo.

Každý účastník semináře dostal školící materiály, které jsou volně dostupné i na webu města www.liberec.cz/cz/rozvoj/. Veřejnost dostane možnost seznámit se se zahájením aktualizace strategie v pondělí 3. prosince od 17.00 hodin opět v zasedací místnosti zastupitelstva (č. 11).

Jan Král

Nastavení cookies