25.07.2014
Jan Král

Město Liberec představilo občanům rozvojový plán na příštích šest let a vývoj IPRÚ

Jak vypadá a co nového přináší návrh aktualizovaného strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec pro roky 2014 – 2020 a jak se vyvíjí příprava Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (IPRÚ) se dozvěděli občané na veřejném setkání, které připravilo město Liberec ve čtvrtek 24. července v historické budově radnice.

S plánovanou budoucností města se na setkání přišlo seznámit asi 30 lidí. Dozvěděli se, jak probíhala příprava strategického plánu a jaký bude mít tento zásadní dokument vliv na život v Liberci v následujících letech. S přípravou začala liberecká radnice v polovině roku 2012, v loňském roce byla zrevidována vize a globální a strategické cíle. Následně zahájily činnost pracovní skupiny, obsazené jak odborníky z magistrátu, tak i odbornou a laickou veřejností. Tří desítek jednání o jednotlivých tématech rozvoje města se účastnilo v pracovních skupinách přes 140 lidí. Na tato jednání navázaly besedy s veřejností.

V diskuzi se zástupci města a magistrátu zajímala občany především možnost financování rozvoje z fondů Evropské unie a způsob implementace strategie rozvoje. Tedy, jak mohou být naplněny cíle strategického plánu - realizovány konkrétní investiční projekty. Čerpání evropských dotací v příštích šesti letech umožní právě připravovaný Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou. V tuto chvíli jsou pro aglomeraci předběžně vyčleněny přibližně 2 miliardy korun. Částka však není konečná, město jedná o možnosti navýšení, ale ve výsledku může být alokace i nižší.

Česká vláda sice stanovila pro období 2014-2020 pravidla pro aglomerace, které jsou tvořeny jedním velkým městem a jeho okolím (ITI) ale dosud nestanovila jasná pravidla pro aglomerace, které tvoří území více měst a obcí (IPRÚ). Proto jsou zatím možnosti čerpání prostředků z EU v Liberecko-jablonecké aglomeraci velmi nejisté. Je pro mne neuvěřitelné, že ani v polovině roku 2014 nevíme jistě, zda a na co bude možné čerpat v rámci IPRÚ dotace. To samozřejmě velmi ztěžuje přípravu nejen nám, ale i dalším městům, která připravují Integrované plány rozvoje území společně, tak jako my s Jabloncem a okolními městy a obcemi,“ sdělil na besedě Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace.

Strategický plán rozvoje města tedy s Integrovaným plánem rozvoje územívelmiúzce souvisí. Bez jednoho by Liberec neměl šanci dosáhnout na evropské peníze. „Pokud chce město získávat peníze z jiných zdrojů, musí všechny projekty řešit v souladu právě se strategií rozvoje města i nadřazenými strategickými dokumenty kraje, státu i Evropské unie. To je jedna z hlavních podmínek pro získávání finančních prostředkův plánovacím období 2014 – 2020,“ uvedl Jiří Rutkovský.

Proces tvorby návrhové části Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec postupně spěje do finále. Konečná verze dokumentu, který se stane podkladem pro rozvoj města až do roku 2020, bude předložena ke schválení zastupitelstvu města už v září letošního roku.

Další informace k IPRÚ a ke strategii rozvoje najdete na webu města na adrese www.liberec.cz/IPRUwww.liberec.cz/aktualizace-strategie.

Text a foto: Jan Král

Nastavení cookies