27.12.2012
neschvalovalo se

Návrh Komunikační strategie "Aktualizace strategie rozvoje města"

Z přiloženého dokumentu se mimo jiné dozvíte, co město Liberec v roce 2013 čeká, a jak se občané mohou do aktualizace strategie rozvoje zapojit.

Strategie rozvoje města je klíčovým dokumentem města, který určuje, jak by se mělo město rozvíjet v následujících letech. Město Liberec má zpracovaný strategický plán, který byl naposledy aktualizován v roce 2007, ale od té doby se samozřejmě změnila celá řada věcí, na které musí město při svém rozvoji reagovat. Aktualizace Strategie rozvoje města představuje proces, při kterém se posoudí a změní stávající strategický plán tak, aby lépe odpovídal zamýšlenému rozvoji města do roku 2020. Výsledkem procesu aktualizace pak bude vlastně nová Strategie rozvoje města Liberce do roku 2020.

Komunikační strategie pro „Aktualizaci strategie rozvoje města“ představuje dokument, který popisuje, jakým způsobem bude tato aktualizace probíhat, respektive se zabývá tím, jak budou do přípravy nové verze strategického plánu zapojeni a informováni obyvatelé města a další klíčoví aktéři.

Níže ke stažení dostupná Komunikační strategie „Aktualizace strategie rozvoje města“ představuje návrh, který mohou obyvatelé města a další klíčoví aktéři dále doplňovat a navrhovat i způsoby zapojení různých cílových skupin v průběhu procesu. Doplnění ze strany veřejnosti a dalších vítáme zejména tam, kde je v dokumentu (soubor .docx) uvedeno „další….“

Do 10. ledna 2013 mohou občané posílat připomínky k návrhu komunikační strategie, která by se měla schvalovat v  lednu – únoru 2013. Připomínky posílejte na e-mailovou adresu: aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz

 

Nastavení cookies