21.11.2013
Jan Král

Po veřejné besedě na radnici vyrazili zástupci města se strategií rozvoje na největší sídliště

Statutární město Liberec opakovaně umožnilo svým občanům vyjádřit se k pracovní verzi návrhové části aktualizace strategie rozvoje města pro období 2014 – 2020. /FOTOGALERIE/

S návrhem specifických cílů - tedy zamýšlených změn, kterých má být dosaženo v rámci strategických cílů (změn ke zvýšení kvality života ve městě a vyváženého rozvoje města) - se Liberečané mohli přijít seznámit již ve čtvrtek 14. listopadu do Radničního sklípku a poté ve středu 20. listopadu do jídelny ZŠ Dobiášova.

„Druhým termínem na největším libereckém sídlišti jsme chtěli vyhovět lidem, kteří neměli šanci dostat se v minulém týdnu na radnici," vysvětlila manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec Pavlína Prášilová.

Liberečané, kteří dorazili na besedu v Rochlici, byli napřed informová i o deseti tematických pracovních skupinách, které návrhovou část aktualizované strategie rozvoje města v posledních měsících připravovaly. Členové pracovních skupin nejprve definovali problém v jejich tématu, navrhovali, jak jej řešit a co je potřeba udělat, aby se naplnila opatření a cíle, jejichž realizací dojde ke změnám a naplnění žádoucího budoucího stavu - vize v roce 2020. Později pak dostali příležitost komentovat, hodnotit a navrhovat konkrétní aktivity i jiných témat, než které dva měsíce řešili.

Výběrem ZŠ Dobiášova, coby místa pro druhou veřejnou besedu, město pokračovalo ve spolupráci nastartované Integrovaným plánem rozvoje města v lokalitě Rochlice. A občané z této městské části možnosti vyjádřit se k proměnám Liberce využili. Na veřejnou besedu dorazili mimo jiné i členové Osadního výboru Rochlice. Hodně diskutovanými tématy byla například absence centrálního parku nebo dopravně komplikovaná síť kruhových objezdů před nákupním centrem Géčko.

Návrh strategie rozvoje bude v nadcházejících dnech představen dalším subjektům. „Například hlavním aktérům rozvoje města, konkrétně zástupcům nemocnice, univerzity či teplárny,“ poznamenala Pavlína Prášilová s tím, že s návrhovou částí strategie se budou moci seznámit i zástupci městem založených a zřízených organizací.

Konečná verze dokumentu, jehož návrhem se nyní zabývají i komise rady města, výbory zastupitelstva města, rada architektů a zastupitelské kluby, bude po zapracování připomínek předložena ke schválení zastupitelům a následně bude podkladem pro rozvoj města až do roku 2020.

„Velké množství a také rozmanitost členů pracovních skupin při přípravě návrhu strategie zajišťuje široký záběr při získávání námětů a názorů nejen občanů, ale i odborníků v různých profesích. Na zpracovateli je nyní vypořádat se s opodstatněnými připomínkami a náměty, sestavit dokument aktualizované strategie, poskytnout dokument k vyhodnocení vlivu strategie na životní prostředí a zdraví lidí, a následně bude finální dokument schvalovat zastupitelstvo města. Hodnocení priorit cílů, které právě probíhá i na webu města, pak bude podkladem pro tvorbu akčního plánu rozvoje města na první dva roky plánovacího období. Potěšil mne velký zájem o veřejná prostranství a nemotorovou dopravu, které považuji za důležité a které jsme měli také ve volebním programu Unie pro sport a zdraví, za kterou jsem zvolen v zastupitelstvu,“ uzavřel náměstek primátorky Jiří Rutkovský.

Text a foto: Jan Vrabec

Více info: http://www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

Nastavení cookies