15.05.2013
neschvalovalo se

Podněty k rozvoji města psali podnikatelé rovnou na stůl

Získat představu o žádoucím vývoji města z pohledu podnikatelů a posbírat náměty k tomu, jak zlepšit spolupráci radnice s veřejným sektorem, bylo cílem Fóra pro podnikatele o budoucnosti města Liberec.

Diskusní setkání podnikatelů s představiteli města uspořádalo Statutární město Liberec v úterý 14. května v sídle Euroregionu Nisa v rámci zapojení veřejnosti do procesu aktualizace Strategie rozvoje SML 2013 – 2020. Strategický plán, který má jasně definovat cíle rozvoje a vize města, připravuje liberecká radnice právě v letošním roce.

„Naposledy byl strategický plán vytvořen v roce 2007, od té doby se však změnilo mnoho věcí, jak ve veřejné správě, tak v podnikatelské sféře. Došlo k ekonomickým změnám. Město musí na tyto změny reagovat, aby si zachovalo udržitelný rozvoj. Potřebujeme proto, aby vznikl dokument, kterým se Liberec bude moci řídit, aby nebyl odkázaný jen na politická rozhodnutí, a který bude město směřovat správným směrem a pomůže k jeho ekonomické stabilizaci,“ řekl na úvod setkání Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu. Společně s ním přišel s podnikateli diskutovat také ekonomický námětek Jiří Šolc.

Diskuze probíhala paralelně ve třech skupinách a formou takzvaného café dialogu, kdy u každého ze tří stolů seděl představitel města, moderátor a podnikatelé. Své podněty a názory přitom účastníci zaznamenávali přímo na papírové ubrusy na stolech. U každého stolu se probíralo jiné téma: příležitosti pro město, rizika rozvoje pro město a u poslední ho stolu se účastníci zabývali náměty na zlepšení spolupráce radnice a soukromého sektoru. Po dvaceti minutách se podnikatelé u jednotlivých stolů, respektive témat, prostřídali.

„Jako možná rizika pro Liberec označili podnikatelé například ekonomickou situaci města, současnou legislativu, která může brzdit některé aktivity, odliv vzdělaných lidí do Prahy, vylidňování centra města nebo riziko nerespektování strategických dokumentů,“ uvedla Pavlína Prášilová, manažerka oddělení rozvojové koncepce Magistrátu města Liberec.

V případě příležitostí pro město zmínili podnikatelé zejména inovace, spolupráci technické univerzity s podnikateli, zlepšování kvality podnikatelů z hlediska získávání soft skills a v neposlední řadě zvyšování informovanosti o dotačních příležitostech a stážích.

Řešil se také vztah mezi samosprávou a soukromým sektorem. „Diskutovali jsme o dopravní situaci ve městě a o parkovacích místech pro zaměstnance. Řešila se i otázka zaměstnávání cizinců nebo potřeba zlepšení komunikace magistrátu a podnikatelů,“ doplnila Pavlína Prášilová.

Fóra pro podnikatele se zúčastnili vedle jednotlivců zástupci Teplárny Liberec, společností Kodap, Business for Breakfast, ARR - Agentura regionálního rozvoje, EMTEA a další.

Text a foto: Jan Král

 

Nastavení cookies