04.02.2013
neschvalovalo se

Zastupitelé schválili záměr Aktualizace strategie rozvoje SML

Do aktualizace strategie rozvoje města se pustí v letošním roce Statutární město Liberec. Zastupitelé dali nyní zelenou zahájení celého procesu.

Strategický plán rozvoje je klíčovým dokumentem města, který určuje, jak by se město mělo rozvíjet v následujících letech, na co se hlavně zaměřit, aby se obyvatelům Liberce ve městě kvalitněji žilo, pracovalo a podnikalo.

Liberecká radnice tento plán naposledy aktualizovala v roce 2007.  „Od té doby se ovšem změnila celá řada věcí, na které musí město při svém rozvoji reagovat. Při samotném procesu aktualizace se posoudí a změní stávající strategický plán tak, aby lépe odpovídal zamýšlenému rozvoji města až do roku 2020,“ říká Lukáš Martin, náměstek primátorky pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu.

Do tvorby strategie a tudíž do rozhodování o budoucnosti města zapojuje liberecká radnice i širokou veřejnost, aby se na rozvoji Liberce mohli podílet skutečně všichni, komu není osud města lhostejný. Vloni magistrát připravil anketu, ve které lidé vyjmenovali největší problémy ve městě. Uspořádal také veřejnou debatu pro občany i seminář pro odborníky. Na webu města zase mohli lidé v dotazníku navrhnout konkrétní akci, na které by se mělo diskutovat o dalším rozvoji města a také se mohli vyjádřit k Plánu spolupráce a komunikace celého procesu. „Občané tak sami mohou svým názorem ovlivnit, jak bude město vypadat v budoucnu,“ dodal náměstek.

Strategie rozvoje je nástroj, pomocí kterého by mělo dojít ke zlepšení situace ve městě, zvýšení kvality života, zajištění vyváženého (udržitelného) rozvoje města, zlepšení kvality a výkonnosti poskytovaných veřejných služeb nebo zefektivnění péče o majetek ve městě. Cíle stanovené ve strategii rozvoje by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické, zasazené do časového rámce (realizace v čase) a mělo by se dát lehce vyhodnotit, zda a jak byly naplněny.

Problémů k řešení je spousta; prostředků města, státu i EU ubývá. O to lépe je nutné plánovat, ale také se plány řídit. Navíc pokud chce město získávat peníze z jiných zdrojů, musí všechny projekty řešit v souladu právě se strategií rozvoje města i nadřazenými strategickými dokumenty kraje, státu i Evropské unie. To je jedna z hlavních podmínek pro získávání finančních prostředků v novém plánovacím období 2014 – 2020.

Větší šanci na získání peněz na řešení vytyčených problémů by mohl mít Liberec také díky takzvaným Integrovaným plánům rozvoje území, což je obdoba Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). „Město Liberec má zájem spojit se v tomto se sousedním Jabloncem nad Nisou a vytvořit společný Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec,“ doplnil Lukáš Martin s tím, že zahájení této aktivity proběhne setkáním nejvyššího vedení obou měst.

Harmonogram:

Leden - Rozhodnutí začít s aktualizací
Leden až červen - Analýza stávající situace
Březen - Názorový průzkum občanů na téma „Budoucnost Liberce do roku 2020“
Květen - Velké veřejné setkání
Červen - Tvorba vize a formulace strategických cílů
Červenec až listopad - Činnost pracovních skupin (rozpracování cílů, opatření, stanovení indikátorů atd.)
Listopad - Závěrečné veřejné setkání
Prosinec - Schvalování aktualizované strategie

Od ledna roku 2014 potom přijde na řadu tvorba akčního plánu rozvoje města. K jeho schválení by mělo dojít v červnu téhož roku.

Nastavení cookies