05.11.2013

Seznam členů

Komise pro rozvoj a strategické plánování má 13 členů: 7 zástupců nominovaných politickými stranami a 6 dalších (zástupci Euroregionu Nisa,

Libereckého kraje, Technické univerzity, Vratislavic, Okresní hospodářské komory a Agentury regionálního rozvoje). 

Předseda komise: Ing. Tomáš Hampl

Místopředseda komise: Mgr. Ondřej Petrovský

Seznam všech členů:  

Jméno a příjmení: Kontakt:
Ing. Tomáš Hampl - předseda hampl.tomas@gmail.com
Ing. Jaroslav Morávek jar.moravek@seznam.cz
Ing. Jiří Veselka, MBA.  
Ing. Robert Korselt korselt@centrum.cz
602 433 633
Jan Čmuchálek hcmuchy@seznam.cz
608 206 007
Mgr. Ondřej Petrovský ondrej.petrovsky@email.cz
605 701 503
Ing. Ivan Macháček machacek@houdeksro.cz
Nečlenové se stálým právem účasti a hlasem poradním:
Ing. Michal Vereščák verescak.michal@magistrat.liberec.cz
Ing. Dana Štefanová stefanova.dana@magistrat.liberec.cz
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. ondrej.novak@tul.cz
Ing. Martin Procházka prochazka@ohkliberec.cz
602 342 226
Mgr. Michael Otta  
Ing. Jiří Mejsnar jiri.mejsnar@seznam.cz
777171610
Ing. Martin Dušek m.dusek@arr-nisa.cz
724 166 133

Komise pro rozvoj a strategické plánování je nejvyšším řídícím orgánem průběhu Aktualizace, jejím úkolem je schvalovat jednotlivé dílčí kroky a

výstupy související s Aktualizací strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 - 2020.

Komise se bude pravidelně scházet každý měsíc.

Nastavení cookies