Seznam členů

Projektový tým byl jmenován tajemníkem magistrátu a má 14 členů, zaměstnanců magistrátu města:

 

Jméno a příjmení:

telefon

e-mail

1.

Burianová Naďa

485243136

burianova.nada@magistrat.liberec.cz

       

2.

Ing. Franců Lubor

485243526

francu.lubor@magistrat.liberec.cz

 

 

   

3.

Fričová Jana

485243859

fricova.jana@magistrat.liberec.cz

 

 

   

4.

Mgr. Kalous Pavel

485243331

kalous.pavel@magistrat.liberec.cz

 

 

   

5.

Bc. Kovačičin Jiří

485243876

kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz

 

 

   

6.

Ing. Kopačíková Jana

485 243 478.

kopacikova.jana@magistrat.liberec.cz

       

7.

Pěnička Zbyněk

485243534

penicka.zbynek@magistrat.liberec.cz

 

 

   

8.

Popp Lubomír

485243152

popp.lubomir@magistrat.liberec.cz

       

9.

Ing. Rašín Jaroslav

485244872

rasin.jaroslav@magistrat.liberec.cz

 

 

   

10.

Roncová Ivana

485243312

roncova.ivana@magistrat.liberec.cz

 

 

   

11.

Ing. Šilarová Monika

485243452

silarova.monika@magistrat.liberec.cz

 

 

   

12.

Ing. Štefanová Dana

485243502

stefanova.dana@magistrat.liberec.cz

 

 

   

13.

Ing. Vavřina Zbyněk

485243118

vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

       

14.

Ing. Prášilová Pavlína

485243580

prasilova.pavlina@magistrat.liberec.cz

       
 

Úkolem projektového týmu je připravovat podklady pro jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování. 

Bude se podílet na interní komunikaci v rámci magistrátu. Bude se scházet dle potřeby i několikrát měsíčně.

Nastavení cookies