Info

POŘIZOVATEL:

Statutární město Liberec

ZPRACOVATEL:

Magistrát města Liberec

 

Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení územní koncepce

 

ZPRACOVATELSKÝ KOLEKTIV

urbanismus :
životní prostředí :
doprava :
demografie :
vodní hospodářství :
energetika :
zeleň :
digitální zpracování :

grafické práce :
technická spolupráce :textová redakce :
grafická a textová úprava :
schemata   

Ing. arch. Hana Drdová
RNDr. Iveta Lukášová
Ing. Karel Kout
Ing. Lubor Franců
Ing. Zdena Kynclová
Ing. Vladimír Zaplatílek
Ing. Daniel Hrubý
Ing. Dagmar Volanská
Vlaďka Daňková
Zuzana Kuchtová
Ing. Vladimír Petera
Ing. Zdena Kynclová
Ing. arch. Ivana Vitoušová
Ing. Daniel Hrubý
RNDr. Iveta Lukášová
Vlaďka Daňková

 

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

regulativy :
širší vztahy :
digitální zpracování :

RNDr. Milan Svoboda
Ing. arch. Miroslav Ulmann
UNICOM Consult s. r. o. Praha

 

POUŽITÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ:

Microstation

NÁVRHOVÉ OBDOBÍ:

rok 2015

SCHVÁLEN:

červen 2002

 

Nastavení cookies