05.11.2009
Jan Král

Číslo: 5/2009, NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Počátek účinnosti: 5.11.2009

5/2009

 

Nařízení Statutárního města Liberec

o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť,

na kterých se pro jejich malý dopravní význam

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

 

Rada města Liberce se usnesla dne 20.10.2009 na základě § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní nařízení ), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

 

 

Čl. 1

 

Úseky místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2  tohoto nařízení.

 

 

Čl. 2

 

Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a  náledí.

 

 

Čl. 3

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2009.

 

 

 

 

 

 

       Ing. František Hruša v.r.                                                         Ing. Jiří Kittner v.r.

náměstek primátora města Liberce                                primátor města Liberce

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.