05.11.2009
Jan Král

Číslo: 5/2009, NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Počátek účinnosti: 5.11.2009

5/2009

 

Nařízení Statutárního města Liberec

o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť,

na kterých se pro jejich malý dopravní význam

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

 

 

Rada města Liberce se usnesla dne 20.10.2009 na základě § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní nařízení ), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

 

 

Čl. 1

 

Úseky místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2  tohoto nařízení.

 

 

Čl. 2

 

Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a  náledí.

 

 

Čl. 3

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 5. listopadu 2009.

 

 

 

 

 

 

       Ing. František Hruša v.r.                                                         Ing. Jiří Kittner v.r.

náměstek primátora města Liberce                                primátor města Liberce

 

 

Nastavení cookies