04.01.2010
Main Administrator

Číslo: 6/2009, NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterým se zrušuje nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2004 o stanovení maximální ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v Liberci

Počátek účinnosti: 4.1.2010

č.  6/2009

Nařízení statutárního města Liberec,

kterým se zrušuje nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2004 o stanovení maximální ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Liberci

Rada města Liberec se na svém zasedání dne 17. 12. 2009 usnesla vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v  oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

 

Čl. 1

 

Zrušuje se nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2004 o stanovení maximální ceny za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla ve městě Liberci.

 

Čl. 2

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 4. ledna 2010.

 

 


 

Ing. František Hruša  v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

Nastavení cookies