19.12.2012
Karel Horník

č. 8/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné pod. hry

 

č. 8/2012
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 13.12.2012 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
(1) Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 3/2012“), se mění takto:
1. V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry“.

2. V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 zůstávají beze změn.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2012.

Bc. Jiří Šolc v.r.

Bc. Martina Rosenbergová v.r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

Nastavení cookies