27.02.2012
Main Administrator

Číslo: 1/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění OZV SML č. 1/2010, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Počátek účinnosti: 27.2.2012

 

č. 1/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec 1/2010,o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 23. 2. 2012 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o  loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

(1) Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 1/2010“), se mění takto:

1. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o  stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje“.

 

2. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce
č. 1/2010 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
lze provozovat výherní hrací přístroje“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

 

 

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 zůstávají beze změn.

 

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích nabývá účinnosti dnem 27. února 2012.

 

 

 

 

 Bc. Jiří Šolc  v.r.

Bc. Martina Rosenbergová  v.r.

náměstek primátorky

primátorka města

Příloha k OZV č. 1/2010 SML, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje:

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Statutárního města Liberec,

o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

 

Poř.č.

Ulice č.p. č.o. Část města

1.

1. máje 66 24a Liberec III-Jeřáb

2.

1. máje 96 49 Liberec III-Jeřáb

3.

1. máje 59 5 Liberec III-Jeřáb

4.

1. máje 535 50 Liberec III-Jeřáb

5.

5. května 171 13 Liberec I-Staré Město

6.

5. května 39 30 Liberec I-Staré Město

7.

5. května 327 29 Liberec I-Staré Město

8.

5. května 175 7 Liberec I-Staré Město
  nám. Dr. E. Beneše 176 31  

9.

8. března 12 3 Liberec V-Kristiánov

10.

Americká 662 70 Liberec III-Jeřáb

11.

Americká 708 43 Liberec III-Jeřáb

12.

Blažkova 654 1 Liberec IV-Perštýn

13.

Budyšínská 1400 1 Liberec I-Staré Město

14.

České mládeže 456   Liberec XXIII-Doubí

15.

Dělnická 194 23 Liberec VI-Rochlice

16.

Dělnická 196 20 Liberec VI-Rochlice

17.

Dlouhomostecká 705   Liberec XXX-Vratislavice

18.

Dobiášova 1583 29 Liberec VI-Rochlice

19.

Dopravní 736   Liberec XXX-Vratislavice

20.

Doubská 997   Liberec VI-Rochlice

21.

Dvorská 459 26a Liberec V-Kristiánov

22.

Felberova 15 13 Liberec IV-Perštýn

23.

Františkovská 382 31 Liberec III-Jeřáb

24.

Františkovská 715 4 Liberec III-Jeřáb

25.

Gagarinova 1167 59 Liberec VI-Rochlice

26.

Generála Svobody 85 33 Liberec XIII-Nové Pavlovice

27.

Hanychovská 552 14 Liberec III-Jeřáb

28.

Hejnická 91   Liberec XXXII-Radčice

29.

Herrmannova 334 3 Liberec I-Staré Město

30.

Hodkovická 163 3 Liberec VI-Rochlice

31.

Hodkovická 305 18 Liberec VI-Rochlice

32.

Hodkovická 323 7 Liberec VI-Rochlice

33.

Hrdinů 175 3 Liberec  XII-Staré Pavlovice

34.

Hroznová 781 2 Liberec XIV-Ruprechtice

35.

Husova 24 7 Liberec I-Staré Město

36.

Chodská 855 7 Liberec III-Jeřáb

37.

Chrastavská 313 1 Liberec II-Nové Město

38.

Ječná 358 6 Liberec XV-Starý Harcov

39.

Jeronýmova 154 45 Liberec VII-Horní Růžodol

40.

Ještědská 44 20 Liberec VII-Horní Růžodol

41.

Ještědská 105 82 Liberec VIII-Dolní Hanychov

42.

Ještědská 185 84 Liberec VIII-Dolní Hanychov

43.

Ještědská 374 21 Liberec VII-Horní Růžodol

44.

Ještědská 469 65 Liberec VIII-Dolní Hanychov

45.

Ještědská 535 63 Liberec VII-Horní Růžodol

46.

Ježkova 955   Liberec VI-Rochlice

47.

Jizerská 192 2 Liberec XV-Starý Harcov

48.

Kateřinská 101   Liberec XVII-Kateřinky

49.

Kostelní 166-7   Liberec II-Nové Město

50.

Legií 48 6 Liberec XII-Staré Pavlovice

51.

Letná 566 29 Liberec XII-Staré Pavlovice

52.

Letná 610 32 Liberec XII-Staré Pavlovice

53.

Londýnská 25 53 Liberec XI-Růžodol I

54.

Londýnská 80 25 Liberec XI-Růžodol I

55.

Londýnská 560 43 Liberec XI-Růžodol I

56.

Mařanova 387   Liberec XXIII-Doubí

57.

Moskevská 27 14 Liberec IV-Perštýn

58.

Moskevská 52 24 Liberec IV-Perštýn

59.

Moskevská 640 55 Liberec IV-Perštýn

60.

Na Hradbách 1407 17a Liberec I-Staré Město

61.

Na Rybníčku 58 4 Liberec III-Jeřáb

62.

Na Rybníčku 780 2a Liberec III-Jeřáb

63.

Na Svahu 176 1 Liberec I-Staré Město

64.

Na Výběžku 89   Liberec XV-Starý Harcov

65.

Nákladní 865   Liberec III-Jeřáb

66.

Nákladní 344 2 Liberec III-Jeřáb

67.

Nákladní 476 3 Liberec III-Jeřáb

68.

nám. Dr. E. Beneše 1 9 Liberec III-Jeřáb

69.

nám. Nerudovo 88 5 Liberec I-Staré Město

70.

nám. Poštovní 188 1 Liberec VI-Rochlice

71.

nám. Sokolovské 258 20 Liberec I-Staré Město

72.

nám. Sokolovské 306 7 Liberec II-Nové Město

73.

nám. Sokolovské 312 1 Liberec II-Nové Město

74.

nám. Sokolovské 545 10 Liberec II-Nové Město

75.

nám. Tržní 834 9 Liberec I-Staré Město

76.

nám. Tržní 860 13 Liberec I-Staré Město

77.

nám. Tržní 909 4 Liberec I-Staré Město

78.

Nitranská 415 1 Liberec III-Jeřáb

79.

Olbrachtova 618 37 Liberec XV-Starý Harcov

80.

Ostašovská 335 4 Liberec XI-Růžodol I

81.

Pražská 11 13 Liberec III-Jeřáb

82.

Pražská 135 10 Liberec II-Nové Město

83.

Pražská 385 17 Liberec III-Jeřáb

84.

Puškinova 49   Liberec XXIV-Pilínkov

85.

Rumunská 192 10 Liberec IV-Perštýn

86.

Rumunská 47 16 Liberec IV-Perštýn

87.

Rumunská 655 9 Liberec IV-Perštýn

88.

Ruprechtická 745 109 Liberec XIV-Ruprechtice

89.

Růžodolská 216 1 Liberec XI-Růžodol I

90.

Sametová 844 23 Liberec VI-Rochlice

91.

Slovanská 46   Liberec XXV-Vesec

92.

Sokolská 168 2 Liberec I-Staré Město

93.

Sokolská 390 22 Liberec I-Staré Město

94.

Staškova 297 13 Liberec XIV-Ruprechtice

95.

Široká 26 1 Liberec III-Jeřáb

96.

Švermova 91 3 Liberec X-Františkov

97.

Švermova 352 24 Liberec X-Františkov

98.

Tanvaldská 40   Liberec XXX-Vratislavice

99.

Tanvaldská 41   Liberec XXX-Vratislavice

100.

Tanvaldská 287   Liberec XXX-Vratislavice

101.

Tanvaldská 305   Liberec XXX-Vratislavice

102.

U Nisy 713 8 Liberec III-Jeřáb

103.

Vojanova 341 40 Liberec X-Františkov

104.

Volgogradská 129 37 Liberec IX-Janův Důl

105.

Vratislavická 1121   Liberec VI-Rochlice

106.

Vrchlického 338 3 Liberec XIII-Nové Pavlovice

107.

Výletní 148   Liberec XXXII-Radčice

108.

Za Humny 442   Liberec XXIII-Doubí

109.

Zákopnická 350 12 Liberec XIV-Ruprechtice

110.

Železná 248 10 Liberec I-Staré Město

111.

Železná 253 20 Liberec I-Staré Město

příloha vyhlášky 1/2012

Nastavení cookies