01.01.2003
Main Administrator

Číslo: 2002/03, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Počátek účinnosti 1.1.2003

 

 

3/2002

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec

o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Liberce se usneslo dne 25. 6. 2002 na základě zákona          č. 338/1992 Sb.,  o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto vyhlášku:

 

Čl. 1

 

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z  nemovitostí (dále jen „zákon“)      a podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona se v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

  1. koeficient 3,5 se stanoví pro části města:

Liberec

I

-  Staré město

Liberec   

II

-  Nové město

Liberec  

III

-  Jeřáb

Liberec   

IV

-  Perštýn

Liberec     

V

-  Kristiánov

 

b)  koeficient 2,5 se stanoví pro části města: 

Liberec

VI

-  Rochlice

 

Liberec

VII

-  Horní Růžodol

 

Liberec

VIII

-  Dolní Hanychov

 

Liberec

IX

-  Janův Důl

 

Liberec

X

-  Františkov

 

Liberec

XI

-  Růžodol I.

 

Liberec

XII

-  Staré Pavlovice

bez částí uvedených pod písm. c)

Liberec

XIII

-  Nové Pavlovice

 

Liberec

XIV

-  Ruprechtice

bez částí uvedených pod písm. c)

Liberec

XV

-  Starý Harcov

bez částí uvedených pod písm. c)

Liberec

XXIII

-  Doubí

bez částí uvedených pod písm. c)

Liberec

XXV

-  Vesec

bez částí uvedených pod písm. c), d)

Liberec

XXX

-  Vratislavice n. N.

bez částí uvedených pod písm. c), d)

 

c) koeficient 2,0 se stanoví pro části města: čísla popisná

Liberec

XII

-  Staré Pavlovice

Na Mlýnku

26, 30, 33, 45, 46, 47, 63, 81, 102, 193, 194, 195, 215, 218, 257, 267, 268, 608, 616

 

 

 

Oblouková

12, 13, 59, 60, 62, 206, 254, 351, 596,

 

 

 

Polní

57, 611

Liberec

XIV

-  Ruprechtice

Dračí

162

 

 

 

Jelení

136, 145, 147, 172

 

 

 

Jedlová

98, 119, 148, 193, 321, 462, 678

 

 

 

Smrková

125, 203

Liberec

XV

 

-  Starý Harcov

Na Výběžku

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 52, 89, 101, 118, 135, 142, 239, 291, 312, 351, 356, 377, 378, 381, 394, 396, 783, 796

 

 

 

V Horách

51, 94, 131, 810, 830

 

 

 

Revírní

 

25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 84, 87, 145, 166,  317, 318, 393

 

 

 

Klihová stezka

114, 134, 811

 

 

 

Malý cíp

 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 428

 

 

 

Jizerská

48, 121, 399, 250

 

 

 

U Vleku

207

 

 

 

Křemenný vrch

155, 384, 390

Liberec

XVI

-  Nový Harcov

 

 

 

Liberec

XVII

-  Kateřinky

 

 

 

Liberec

XVIII

-  Karlinky

 

 

 

Liberec

XIX

-  Horní Hanychov

 

 

 

Liberec

XX

-  Ostašov

 

bez částí uvedených pod písm. d)

 

 

Liberec

XXI

-  Rudolfov

 

 

 

Liberec

XXII

-  Horní Suchá

 

bez částí uvedených pod písm. d)

 

 

Liberec

XXIII

-  Doubí

Ampérova

91

 

 

 

Obilná

65, 137

 

 

 

Pilínkovská

66, 94, 97, 105, 173

 

 

 

Puškinova

 

67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 100, 112, 151, 250, 270, 276, 294, 388, 439, 440, 441

 

 

 

V Samotě

75, 76, 77

 

 

 

Malodoubská

 

82, 83, 84, 85, 104, 141, 174, 239, 266, 275, 277

 

 

 

Hybešova

 

87, 206, 217, 241, 267, 285

 

 

 

 

Dubice

88, 89

 

 

 

Kavkazská

 

63, 90, 166, 172, 181, 186, 187, 193, 198, 433,

 

 

 

Flédlova

 

153, 164, 200, 201, 210, 450

 

 

 

Svahová

168, 185, 202

 

 

 

Kubelíkova

180, 191, 211, 230

 

 

 

Volná

196

 

 

 

Chrpová

204, 248, 265

 

 

 

Minkovická

1, 2, 5, 6, 7, 8, 436

 

 

 

Hellerova

9, 108, 127

Liberec

XXIV

-  Pilínkov

 

 

 

Liberec

XXV

-  Vesec

 

Nad Dálnicí

 

160, 161, 162, 163, 165, 274, 280, 325, 326

 

 

 

V Lučinách

 

108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 343, 469, 586, 618, 249, 306

 

 

 

Cihlářova

164, 355, 412

Liberec

XXX

-  Vratislavice n. N.

 

Nad Školou

 

151, 235, 304, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1364

d) koeficient 1,6 se stanoví pro části města: čísla popisná

Liberec

 

XX

-  Ostašov

Šrámková

24, 25, 28, 90, 99, 122, 123, 139

Liberec

XXII

-  Horní Suchá

Křížanská

1, 3, 4, 5, 9, 10, 47, 51, 54, 62, 63, 65, 69, 76, 77, 88, 102, 153

 

 

 

Karlovská

59, 60, 71, 73, 78, 81, 84, 87, 92, 93, 94

Liberec

XXV

-  Vesec

Chatařská

315, 426, 433, 442, 709

 

 

 

Šumná

619, 660

 

 

 

Kašparova

664, 710

Liberec

XXX

-  Vratislavice n. N.

Prosečská

478, 492, 493, 494, 495, 500, 511, 719, 847

 

 

 

ulice bez názvu

647, 673, 692, 738, 780, 854, 855, 840, 991

 

 

 

Za Tratí

410, 411, 418, 419, 420, 427, 428, 432, 433, 435, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 449, 451, 452, 454, 455, 457, 458, 460, 624, 637, 652, 653, 677, 706, 708, 723, 743, 767, 775, 781, 784, 878

 

 

 

U Studánky

501, 503, 508, 509, 800, 845, 1104, 1166, 1461

 

 

 

Nad Kyselkou

471, 473, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489,  490, 491, 633, 640, 648, 778, 852, 1046

 

 

 

U Šamotky

413, 422, 423, 425, 426, 436, 437, 443, 453, 461, 464, 467, 474, 622, 673, 698, 700, 714, 728, 1153, 1163, 1169,

 

 

 

Sedmidomky

799, 816, 820, 822

 

 

 

Tyršův vrch

507, 623, 821, 1127

Liberec

XXVIII

-  Hluboká

 

 

 

Liberec

XXIX

 

-  Kunratice

 

 

Liberec

 

XXXI

-  Krásná Studánka

 

 

Liberec

XXXII

 

-  Radčice

 

 

Liberec

XXXIII

 

-  Machnín

 

 

Liberec

XXXIV

 

-  Bedřichovka

 

 

Liberec

XXXV

 

-  Karlov pod Ještědem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2

 

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona se pro výpočet výsledné sazby daně stanoví :

koeficient 1,5 pro všechny části města

 

 

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003

 

 


 

 

Náměstek primátora města Liberce

Primátor města Liberce

  Mgr. Stanislav Cvrček v. r.

Ing. Jiří Kittner v. r.

 

Nastavení cookies