01.04.2004
Main Administrator

Číslo: 2004/01, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec

Počátek účinnosti: 1.4.2004

1/2004
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 24.2.2004  usnesením č. 28/04 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 4. změnu územního plánu města Liberec a  vyhlášení jeho závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec se mění takto:

V článku 1, odst. 1. se na konec první věty vkládá text: „ upraveného 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004“.


Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.